Android Alert Dialog Kullanımı

Uyarı mesajlarını gösterebilmek için Alert Dialog kullanırız. İki şekilde tıklama seçeneği yerine ( tamam ve iptal ) tek seçenek yapmakta mümkün oluyor. Onun içinde, setNegativeButton veya setPositiveButton fonksiyonundan birini kaldırmamız yeterli olacaktır.

30

Alper Beyler

Yüksek Lisans: Çankaya Üniversitesi / Bilgisayar Mühendisliği
Lisans: Çankaya Üniversitesi / Bilgisayar Mühendisliği (4/3.30) (2010-2014)
Lisans : Viyana Teknik Üniversitesi / Bilgisayar Bilimleri (2013)

6 Yorum

Haftalık Bülten

Mobilhanem'de yayınlanan dersleri haftalık mail almak ister misiniz?