Android Alert Dialog Kullanımı

Uyarı mesajlarını gösterebilmek için Alert Dialog kullanırız. İki şekilde tıklama seçeneği yerine ( tamam ve iptal ) tek seçenek yapmakta mümkün oluyor. Onun içinde, setNegativeButton veya setPositiveButton fonksiyonundan birini kaldırmamız yeterli olacaktır.

 

AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder(YourActivity.this);
builder.setTitle("Mobilhanem");
builder.setMessage("Uyarı mesajı yaz!!!");
builder.setNegativeButton("İPTAL", new DialogInterface.OnClickListener(){
public void onClick(DialogInterface dialog, int id) {
		  		 
		 //İptal butonuna basılınca yapılacaklar.Sadece kapanması isteniyorsa boş bırakılacak  		
		  		 
       }
    });


 builder.setPositiveButton("TAMAM", new DialogInterface.OnClickListener() {
     public void onClick(DialogInterface dialog, int id) {
			//Tamam butonuna basılınca yapılacaklar
			  	    
		} 
	});
			  
			  
builder.show();

34

Alper Beyler

Yüksek Lisans: Çankaya Üniversitesi / Bilgisayar Mühendisliği
Lisans: Çankaya Üniversitesi / Bilgisayar Mühendisliği (4/3.30) (2010-2014)
Lisans : Viyana Teknik Üniversitesi / Bilgisayar Bilimleri (2013)

6 Yorum

Haftalık Bülten

Mobilhanem'de yayınlanan dersleri haftalık mail almak ister misiniz?