scratch dersleri

Scratch Eğitimi

Mobilhanem.com da Scratch derslerine hoş geldiniz iyiki de geldiniz. Scratch eğitim serimiz, 8 yaş ve üzeri tüm bireylere Scratch’i sıfırdan öğretmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca bu eğitim serisi sayesinde scratch nedir? Scratch neden gereklidir ve Scratch de ne tarz uygulamalar yapabilir? gibi pek çok soruya cevap bulabilirsiniz.

Scratch Nedir ve Neden Scratch

Scratch programı eğlenceli bir ortamda resim, ses, müzik gibi çeşitli medya araçlarını bir araya getirebileceğimiz, kendi animasyonlarımızı, bilgisayar oyunlarımızı tasarlayabileceğimiz ya da interaktif hikayeler anlatabileceğimiz ve paylaşabileceğimiz bir grafik programlama dilidir. Kısacası Scratch soyut olan hayal dünyasının somutluk kazandığı yerdir.

Scratch Eğitim Serisi Kimlere Hitap Ediyor?

Bu eğitim serisi 8-16 yaş aralığında olan genç arkadaşlarımıza, Scratch konusunda yeterli bilgi ve donanıma sahip olmak isteyen eğitimcilere ve çocuklarının teknoloji kullanımını iyi bir yöne yönlendirmek isteyen ebeveynlere kısacası 8 yaş ve üzeri öğrenmeye açık ve geniş hayal dünyasına sahip tüm bireylere hitap etmektedir.

Scratch Eğitim Serisinde Neler Öğreneceksiniz?

Bu eğitim serisi ile Scratch nedir? , Scratch kurulum ve kullanımı, Scratch arayüz tanımı, Scratch algoritma, Scrath hareket, görünüm, ses, olaylar, kontrol, algılama, operatörler ve değişkenler menüsü ve bu menülerde bulunan tüm bloklar ayrıntılı bir şekilde öğretilecektir. Ayrıca dersler içerisinde bulunan uygulamalar bulunduğu ders içeriğini pekiştirip bireysel olarak yapacağın uygulamalar konusunda ilham olacaktır.

Scrath İle Kazanacağınız Beceriler

Bilgisayar bilimleri, matematik(rastgele sayılar, değişkenler, koordinatlar ve x,y göre konum), programlama, algoritmik ve yaratıcı düşünme, hata bulma ve temizleme, kişisel projeler geliştirme ve öğrenme.

Scratch Dersleri

Scratch Uygulamaları

159

Haftalık Bülten

Mobilhanem'de yayınlanan dersleri haftalık mail almak ister misiniz?