Android Animasyonlu Activity Geçişi

Merhaba arkadaşlar,

Android uygulamarımızı tasarlarken çoğu kez animasyonlara ihtiyaç duyarız. Bir activity den diğer activity e geçişin yeni gelen acitivity in sağdan sola doğru gelerek oluşmasını istiyorsak yapmamız gereken anim klasörüne aşağıdaki kod bloklarını eklemek olacaktır.

anim_in.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<translate xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:fromXDelta="100%p"
  android:toXDelta="0"
  android:duration="500"/>

anim_out.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<translate xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:fromXDelta="0"
  android:toXDelta="-50%p"
  android:duration="500"/>

Daha sonra Intent fonksiyonu ile diğer activitye geçerken animasyonu overridePendingTransition  yardımcıyla çalıştırıyoruz:

Intent intent = new Intent(getApplicationContext(),yourActivity.class);

 startActivity(intent);

 overridePendingTransition(R.anim.anim_in, R.anim.anim_out);

 

50

Alper Beyler

Yüksek Lisans: Çankaya Üniversitesi / Bilgisayar Mühendisliği
Lisans: Çankaya Üniversitesi / Bilgisayar Mühendisliği (4/3.30) (2010-2014)
Lisans : Viyana Teknik Üniversitesi / Bilgisayar Bilimleri (2013)

2 Yorum

Haftalık Bülten

Mobilhanem'de yayınlanan dersleri haftalık mail almak ister misiniz?