Android Otomatik Klavye Açmak

Manifest dosyasında, klavyenin otomatik açılmasını istediğiniz activity’nin tagı içine

android:windowSoftInputMode="stateVisible" 

kodunu koyacağız.

Sayfanın açıldığında değilde kullanıcı etkileşimi(tıklama,yan çevirme vs) ile açılmasını istiyorsanız.

InputMethodManager inputMethodManager=(InputMethodManager)getSystemService(Context.INPUT_METHOD_SERVICE);
    inputMethodManager.toggleSoftInputFromWindow(linearLayout.getApplicationWindowToken(), InputMethodManager.SHOW_FORCED, 0);

bu kod ile klavyeyi açabiliriz

2

Taha Kırca

iOS & Android & Apple Watch Developer, Mobilhanem.com yazarı, Karadeniz Uşağu, Ordu Sevdalısı

4 Yorum

Haftalık Bülten

Mobilhanem'de yayınlanan dersleri haftalık mail almak ister misiniz?