Arduino Dersleri – Analog Pinler ve Analog I/O Fonksiyonları

Merhaba arkadaşlar,
Mobilhanem.com için hazırladığımız Arduino derslerimize Analog Pinler ve Analog I/O Fonksiyonları ile devam ediyoruz. Bu dersimizde analog pinlerimizin referans gerilimini analogReference fonksiyonu ile nasıl değiştirebileceğimizi ve analogWrite ve analogRead fonksiyonlarının kullanımının nasıl olduğunu göreceğiz.

Analog Pinler

Derslerimizde kullanlığımız Arduino Uno kartın 6 adet analog pin bulunmaktadır. A0-A5 aralığında numaralandırılan analog pinlerimiz 10 bitlik hassasiyete sahiptir. Bu analog pinlerimizi analog sensörlerden gelen sinyalleri okumak veya sensörlerimize gerilim üretmek için kullanılabilirler. Ayrıca analog pinlerimizi dijital pinler gibi kontrol ederek dijital giriş çıkış işlemleride gerçekleştirebliliriz.

Analog pinlerde tıpkı dijital pinler de oluğu gibi giriş ve çıkış için ayarlanabilir. Bu nedenle analog pinlerimizden sağlıklı geri dönüşler alabilmemiz için pinimizin modunun kullanım isteğimiz ile uyumlu olmasına dikkat etmeliyiz.

analogReferance ()

Kullanım Şekli: analogReference (parametre)

Analog pinlerin giriş işlerimde kullanılan referans gerilimini ayarlamamızı sağlar. Bu işlem sayesinde daha hassas ölçümler yapabiliriz.

5 adet parameresi bulunmaktadır.

  • DEFAULT : Arduino kartlarının varsayılan 5V gerilimlerinde çalışmalarını sağlar.
  • INTERNAL : Analog pinlerimizin referans gerilimini 1.1V olarak ayarlar (Atmega328 ve Atmega168 için).
  • INTERNAL1V1 : Yalnızca Arduino Mega kartları için geçerlidir ve referans gerilimini 1.1V olarak ayarlar.
  • INTERNAL2V56 : Yalnızca Arduino Mega kartları için geçerlidir ve referans gerilimini 2.56V olarak ayarlar.
  • EXTERNAL : Aref pininden uygulanan 0-5V aralığındaki gerilimleri referans gerilimi olarak ayarlar.

Not: Aref pini kullanırken 0V’dan küçük ve 5V’dan büyük gerilimler kullanılmamalıdır ve analog referansı değiştirildikten sonra kısa bir süre analog pinlerde okunan değerler doğru olmayabilir.

analogRead ()

Kullanım Şekli: analogRead(pin)

Bu fonksiyon belirtilen pinden değer okumak için kullanılır. analogRead fonksiyonu 10 bit hassasiyetindeki analog pinlerimiz deki  giriş gerilimini 0-1023 aralığında yorumlayarak geri döndürür. Burada yapılan dönüşüm işlemi ile 0V ile 5V (varsayılan) arasındaki giriş geriliminin 0-1023 aralığındaki sayısal karşılığına  ulaşılır. Foksiyon kullanım olarak parametre olarak aldığı pinden okuma işlemini gerçekleştirir.

analogWrite ()

Kullanım Şekli: analogWrite(pin)

Bu fonksiyon pinlere giriş olarak gelen gerilimleri 10 bitlik bir aralıkta yani 0 ile 1023 aralığında okumamızı sağlar. Bu fonksiyonu analog pinlerin yanı sıra PWM özelliği taşıyan dijital pinler içinde kullanabiliriz.

 

Bu önrek kod ile arduino kartimaza bagladigimiz bir potansiyometre aracılığı ile değiştirdiğimiz gerilim A0 pininden okunur.

Örnek Devre Şeması
Örnek Ekran Çıktısı

Arduino’da Analog Pinler ve Analog I/O Fonksiyonlarını inceledik. Konuyla ilgili yorumlarınızı konu altından yapabilir, sorularınızı Mobilhanem Soru&Cevap bölümünden sorabilirsiniz. Bir sonraki içeriğimizde Mobilhanem.com‘da görüşmek üzere.

Tüm Arduino Dersleri için tıklayınız..

21

Muhammed Enes Ateş

2 Yorum

  • Ardunıo uno kullanıyoruz ve digital pinlerimiz doldu.ama yine pin gerekli bunun için analog pinleri nasıl kullanabiliriz? yada giriş olarak kullanabiliyr myuz?

    • Analog pinler de dijital pinler gibi kullanılabilmekte. Ayrıca GND pinleri yerine dijital ve analog pinleri de pinMode komutuyla kullanabilirsiniz.

Haftalık Bülten

Mobilhanem'de yayınlanan dersleri haftalık mail almak ister misiniz?