EditText Password Hint Font Ayarı

Merhaba arkadaşlar,  Kullanıcı tarafından girilen input ların kapalı bir şekilde gözükmesini istiyorsak, edittext in ‘password’ şeklinde olmasını sağlamamız gerekmektedir.

Onu da şu şekilde yapıyoruz:

EditText editText_password = findViewById(R.id.edittext);
editText_password.setInputType(InputType.TYPE_CLASS_TEXT | InputType.TYPE_TEXT_VARIATION_PASSWORD);

Fakat, edittext kısmında hint var ise ve hintin de bir fontu var ise ; yukarıdaki kod ile denediğimizde fontun bozulduğunu göreceksiniz. Bu sorunu önlemek için aşağıdaki kod yapısını kullanmamız gerekiyor.

EditText editText_password = findViewById(R.id.edittext);
editText_password.setTransformationMethod(new PasswordTransformationMethod());

Aşağıdaki resimlerde bozulan font şekli ile düzgün olan font şekilleri gösterilmiştir.

wrong_hint

right_hint

0

Alper Beyler

Yüksek Lisans: Çankaya Üniversitesi / Bilgisayar Mühendisliği
Lisans: Çankaya Üniversitesi / Bilgisayar Mühendisliği (4/3.30) (2010-2014)
Lisans : Viyana Teknik Üniversitesi / Bilgisayar Bilimleri (2013)

Yorum Yaz

Haftalık Bülten

Mobilhanem'de yayınlanan dersleri haftalık mail almak ister misiniz?