iOS Button Background İmage (Swift-ObjC)

iOS’ta buton’un background image’nı değiştirmek için aşağıdaki kodu kullanıyoruz. Ayrıca butonun sayfadaki yerini ve boyutlarını set edip tıklandığında hangi methodu çağıracağınıda aşağıdaki kodda bulabilirsiniz.

Objective-C

//////
UIImage* buttonImage = [UIImage imageNamed: @"image"];
UIButton *button = [UIButton buttonWithType:UIButtonTypeCustom];
button.frame = CGRectMake(0.0, 0.0,100.0 , 100.0);//sağdan soldan 0 noktasından baslayacak ve button boyu 100 e 100 olacak
[button addTarget:self action:@selector(methodAdi) forControlEvents:UIControlEventTouchUpInside];
[button setImage:buttonImage forState:UIControlStateNormal];
[self.view addSubview:button];

Swift

//////
let buttonImage = UIImage(named:"image") as UIImage?
let button = UIButton.buttonWithType(UIButtonType.System) as UIButton
button.frame = CGRectMake(0, 0, 100, 100)
button.setImage(buttonImage, forState: UIControlState.Normal)
button.addTarget(self, action: "methodAdi:", forControlEvents:.TouchUpInside)
self.view.addSubview(button)
0

Taha Kırca

iOS & Android & Apple Watch Developer, Mobilhanem.com yazarı, Karadeniz Uşağu, Ordu Sevdalısı

Yorum Yaz

Haftalık Bülten

Mobilhanem'de yayınlanan dersleri haftalık mail almak ister misiniz?