Kotlin Dersleri – String Veri Tipi

Merhaba Arkadaşlar,
Mobilhanem.com sitemiz üzerinden anlattığımız/yayınladığımız Kotlin Dersleri serimize bu dersimizde Kotlin String Veri Tipi‘nden bahsedeceğiz. Bir önceki dersimizde Byte, Short, Int, Long, Double, Float ,Char ve Boolean veri tiplerinden bahsetmiştik. Bu dersimizde String veri tipinden bahsedeceğiz.

String Veri Tipi

Bir önceki dersimde bahsettiğimiz gibi veri tipleri arasında en çok kullanılan veri tipi String veri tipidir. String temel yapısından bahsetmemiz gerekirse, Kotlin String nesnesi aslında bir char kümesinin bir araya gelmesinden oluşur. String atamasını yaparken değerini çift tırnak içinde atamasını yaparız (“”).  Aşağıdaki gibi tanımlanır.

val site = "Mobilhanem.com"
val site : String = "Mobilhanem.com"

Birden fazla stringi birleştirip tek bir string haline getirmek için aşağıdaki yöntemleri kullanabiliriz.

val string1 = "Mobilhanem.com "
val string2 = "Kotlin "
val string3 = "Dersleri"

val string4 = string1 + string2 +string3

print(string4)

//Konsol Çıktısı
Mobilhanem.com Kotlin Dersleri

Not: Konsol çıktısı uygulamayı çalıştırdığımız zaman print() methodunun konsol’a yazdırdığı değer / değerlerdir.

Gördüğünüz gibi + sembolü ile  birden fazla String’i birleştirip tek bir string haline getirdik. Bunu aşağıdaki şekilde de yapabiliriz.

val string1 = "Mobilhanem.com "
val string2 = "Kotlin "
val string3 = "Dersleri"

val string4 = "$string1 $string2 $string3 - String Veri Tipi"

//Konsol Çıktısı: 
Mobilhanem.com Kotlin Dersleri - String Veri Tipi

Yukarıda gördüğümüz gibi değişkenin değerini alabilmek için değişkenin başına $ işareti koymamızda  Kotlin dilinin bize sunmuş olduğu bir kolaylıktır.

val string1 = "Mobilhanem.com" //String
val string2 = "Kotlin Dersleri" //String
val dersSayisi = 6 //int

print("$string1 $string2 - Eklenen Ders Sayısı : $dersSayisi")

//Konsol Çıktısı
Mobilhanem.com Kotlin Dersleri - Eklenen Ders Sayısı : 6

Sadece string değeri değil int değerinide bir String’imizin içinde kullanacaksak $ işareti kullanırız ve ya aşağıdaki gibi + operotorü ile direk String’imize ekleyebiliriz.

val string1 = "Mobilhanem.com " //String
val dersSayisi = 6 //int

print(string1+"- Eklenen Ders Sayısı "+dersSayisi)

//Konsol Çıktısı: 
Mobilhanem.com - Eklenen Ders Sayısı 6

String Methodları

Yukarıda String tanımlaması ve Stringleri birbirine nasıl ekleriz sorularına çözüm bulmaya çalıştık. Şimdi ise String Sınıfı ile bizlere sunulan bir kaç String methoduna bakalım. Method nedir dediğinizin farkındayım. İlerleyen derslerimizde anlatacağız. Fakat bu dersimizde biraz String ile ilgili methodlardan bahsetmek istiyorum. Nedir bu methodlar dersek Stringleri kesmek, karekter sayısını almak vs.. gibi işlemler diyebiliriz. Bu metotlar bize hazır olarak sunulmaktadır. Bu methodlardan bir kaçı aşağıdaki gibidir.

Method Açıklama
get(int index) String içerisinde belirtilen index
değerindeki karakter değeri döner.
substring(int beginIndex) Verilen beginIndex değerindeki
indexten sonrasını döner.
substring(int beginIndex,
int endIndex)
Verilen begin index ile endIndex
değeri arasındaki bölümü döner.
toUpperCase() String metini büyük harflere çevirir
toLowerCase() String metini küçük harflere çevirir
equals(Object another) Object olarak verilen değerin varolan
değerle eşitliğini kontrol eder. true|false döner.
isEmpty() String değer boş mu dolumu kontrolü yapar.
true|false döner.
plus(String str) String değerin sonuna farklı bir string
değer eklemek için kullanılır.
replace(char old, char new) String metin içerisinde belirtilen oldChar
değerlerini newChar değeri ile değiştirir.

Bunlara ek olarak bir method olmasada length değişkeni bize String’mizin uzunluğunu verecektir.

val string = "Mobilhanem.com" //String

//String uzunluk
string.length // ->14

//String değerden bir karakter çekme
string.get(9) //9. karakteri verecektir. -> m

//Substring kullanımı
string.subString(5) // -> hanem.com
string.substring(5,10) // -> hanem

//toUpperCase kullanımı
string.toUpperCase() // -> MOBILHANEM.COM 

//toLowerCase kullanımı
string.toLowerCase() // -> mobilhanem.com

 
//equals kullanımı
string.equals("Taha") // -> false
string.equals("Mobilhanem.com") //true

//isEmpty Kullanımı
string.isEmpty() // ->false
"".isEmpty() //->true

//plus kullanımı
string.plus(" Kotlin Dersleri") //->Mobilhanem.com Kotlin Dersleri

//replace kullanımı
string.replace(".com"," Dersleri") //->Mobilhanem Dersleri


 

String’in çok daha fazla methodu bulunmaktadır. Hepsini incelemek isterseniz tıklayınız. Benim bu dersimde anlatmak istediklerim bu kadar. Bir daha ki Kotlin Dersimiz’de görüşmek deileğiyle..

Konu hakkında sorularınızı konu altından ve ya SoruCevap sitemizden sorabilirsiniz.

Tüm Kotlin Dersleri için tıklayınız.

11

Taha Kırca

iOS & Android & Apple Watch Developer, Mobilhanem.com yazarı, Karadeniz Uşağu, Ordu Sevdalısı

2 Yorum

 • Taha hocam kotlin yazı dizinizden faydalanıyorum, teşekkürler
  yazılarda küçük bir hatanız var “ve ya ” ayrı yazıyorsunuz. yorumu onaylamayın sadece size msj amaçlı yazdım.

 • Merhaba buraya kadar geldim vakit buldukça ilerleyeceğim inş. Okumayla bazı terimler akılda kalmıyor uygulamalı gidiyorum pratik yapmak şart.
  Kodlama olarak sadece Php az biraz biliyorum orta seviyeye yakın Kotlin kullanımı birazcık Php’yi andırıyor güzel oluyor. Son derslere de baktım da Akıla gelen soru Eee.. Android uygulamayı nasıl kayıt edeceğim telefonda çalıştıracağız oluyor. Bu konuda eğitim gelecek mi?
  Saygılarımla.

Haftalık Bülten

Mobilhanem'de yayınlanan dersleri haftalık mail almak ister misiniz?