ListView setOnItemClickListener Çalışmaması

Merhaba arkadaşlar,

Custom şekilde ListView oluştururken listview in içindeki item lerde kimi zaman ( Button, ImageButton, TextView, ImageView vb. ) bileşenleri kullanırız. Daha sonra ListView mize tıklandığı anda çalıştırdığımız setOnItemClickListener() methodunun çalışmadığını görürüz.

ListView içinde ImageButton kullandım ve bahsetmiş olduğum tıklanma eventı çalışmadı bunu çözmek için yapmanız gereken ImageButton ları tanımladığınız layouta aşağıdaki kod parçasını vermektir.

android:descendantFocusability="blocksDescendants"

Örnek verecek olursak; ListView içinde yer alan item leri hazırlamak için oluşturduğumuz layouta baktığımızda yukarıdaki kod parçacığını ImageButton ları tutan layout a verdiğimi göreceksiniz.

listview_item.xml 

<LinearLayout
      android:descendantFocusability="blocksDescendants"
      android:orientation="horizontal"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_alignParentTop="true"
      android:layout_alignParentEnd="true">

      <ImageButton
        android:id="@+id/call_image"       
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content" />

      <ImageButton
        android:id="@+id/msg_image"      
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content" />


    </LinearLayout>

NOT:    Aşağıdaki focusable kodlarını kullanıyorsanız eğer ImageButton için çalışmadığını ve ListView in setOnItemClickListener methodunun işlevsiz kaldığını göreceksiniz. Bu kod parçalarını ListView içinde ImageView kullanıyorsanız deneyebilirsiniz.

android:focusable="false"
android:focusableInTouchMode="false"

 

6

Alper Beyler

Yüksek Lisans: Çankaya Üniversitesi / Bilgisayar Mühendisliği
Lisans: Çankaya Üniversitesi / Bilgisayar Mühendisliği (4/3.30) (2010-2014)
Lisans : Viyana Teknik Üniversitesi / Bilgisayar Bilimleri (2013)

Yorum Yaz

Haftalık Bülten

Mobilhanem'de yayınlanan dersleri haftalık mail almak ister misiniz?