Php Dersleri – Temel String Fonksiyonları

Merhaba arkadaşlar mobilhanem.com  için hazırladığımız bu dersimizde Temel String Fonksiyonlarına bakacağız. Php de bir sürü temel string fonksiyonları mevcut. Biz bu fonksiyonlardan genelde kullanılanlarına bakacağız.

1- strstr Fonksiyonu

strstr fonksiyonu string içerisinde bir stringi arar ve geriye true veya false olarak değer döndürür.

strstr($veri,$aranacakDeger);

Örneğin:

<?php
$veri = "mobilhanem.com";
if(strstr($veri,"mobil")) echo "mobil kelimesi geçiyor.";
else echo "mobil kelimesi geçmiyor.";
?>

2- strlen Fonksiyonu

strlen fonksiyonu bir stringin karakter sayısını verir.

strlen(“mobilhanem.com”) ekranda 14 yazar.

Örneğin:

<?php
$veri = "mobilhanem.com";

echo strlen($veri);

3- substr Fonksiyonu

substr fonksiyonu bir string ifadenin belli bir kısmını gösterir.

substr($veri,$baslangicDegeri,$gidilecekkarakter) birinci parametre başlangıç değeri 2. parametre ise başlangıç karakterinden itibaren kaç karakter ileri  gidileceğidir.

Örneğin:

$veri = "mobilhanem.com";

echo substr($veri,3,7);

4- mb_substr Fonksiyonu

substr fonksiyonu ile aynı işlemi yapar. substr fonksiyonundan farkı konvertleme yapar. ÖRneğin substr ile türkçe karakterlerde sıkınıt çıkarken mb_substr ile bu sorunu çözebiliriz.

mb_substr($veri,$baslangicDegeri,$gidilecekkarakter,”CONVERT_TYPE”) birinci parametre başlangıç değeri 2. parametre ise başlangıç karakterinden itibaren kaç karakter ileri  gidileceğidir. convert_type parametresi ise hangi dile göre konvertleneceğidir.

Örneğin:

<?php
$veri = "mobilhanem.com";

echo mb_substr($veri,3,7,"UTF-8");

utf-8 e göre konvertledik.

5- str_replace Fonksiyonu

Bir string ifadedeki değeri başka bir string ile değiştirir.

str_replace(“eskideger”,”yenideger”,”degisecekmetin”); geriye değiştirilen string ifadeyi döndürür.

Örneğin:

<?php
$veri = "mobilhanem.com";

echo str_replace("com","net",$veri);

Ekranda mobilhanem.net yazar.

6- number_format Fonksiyonu

number_format fonksiyonu genelde para birimi şekillendirirken  veya sayı yuvarlarken kullanılır.

number_format($değer, ondalık hane, ‘onluk ayırıcı’, ‘binlik ayırıcı’);

Örneğin:

$sayi = 10.99899999;
echo number_format($sayi,3,'.',',');

// çıktı 10.999

7- strtoupper – strtolower Fonksiyonları

Temel string fonksiyonlarından olan strtolower ve strtoupper fonksiyonları string ifadenin harflerini büyütmek ve küçültmek için kullanılır.

strtolower($veri) Hepsini küçük harf yapar.

strtoupper($veri) Hepsini büyük harf yapar.

Örneğin:

$veri = "mobilhanem.com";
echo strtoupper($veri);

8- ucfirst Fonksiyonu

String ifadenin ilk harfini büyütür.

ucfirst($veri) ilk harfi büyütülmüş veriyi gönderir.

$veri = "mobilhanem.com";
echo ucfirst($veri);

9- ucword Fonksiyonu

string ifadedeki tüm kelimelerin ilk harfini büyük yapar.

ucwords($veri) ilk harfleri büyük veriyi geri döndürür.

Örneğin:

<?php
$veri = "mobilhanem.com yazar vehbi akdoğan";


echo ucwords($veri);
?>

10- wordwrap Fonksiyonu

wordwrap fonksiyonu bir strnig ifadeyi belli karakter aralıklarında bölmeyi sağlar.

wordwrap($veri, $karakterSayisi,$ayrac)

Örneğin:

$veri = "mobilhanem.com yazar vehbi akdoğan";


echo wordwrap($veri, 10,"<hr/>");

Her 10 karakterde bir <hr/> kodu eklemiş olduk.

11- addslashes ve stripslashes Fonksiyonları

addslashes ve stripslashes fonksiyonları sihirli tırnakları kaçık karakteri kullanarak etkisiz hale getirerek güvenlik açıklarını kapatmamıza olanak sağlar.

addslashes($veri)  verideki tek tırnak lardna önce \ ekleyerek tırnağı geçersiz kılar.

strip_slashes($veri)  verideki slash \ işaretini kaldırarak tırnak işaretini etkinleştirir.

$veri = "mobilhanem'com yazar vehbi akdoğan";

echo addslashes($veri)."<br/>";
echo stripslashes(addslashes($veri));
/**
 Çıktı: 
 
 mobilhanem\'com yazar vehbi akdoğan
 mobilhanem'com yazar vehbi akdoğan
 
*/

12-  strip_tags Fonksiyonu

strip_tags fonksiyonu bir string ifadedeki html taglarını kaldırır. Bu sayede xss açıklarından da korunmuş oluruz.

strip_tags($veri) html karakterleri kaldırılmış ifadeyi bize verir.

strip_tags($veri,”kaldırılmayacak taglar”) izin verdiğimiz tagları kaldırmadan ifadeyi geri döndürür.

$veri = "<a href=''><b>mobilhanem.com yazar</b>  </a>";


echo strip_tags($veri)."<br/>";
echo strip_tags($veri,"<b>"); // b tagını silmez diğer tagları siler

13- str_repeat Fonksiyonu

Bir string ifadeyi istediğimiz kadar tekrar ettirmemizi sağlar. Genellikle sanal poslardaki ce telefonu gizlemesi bu şekilde yapılır.

str_repeat(“karakter”, “tekrarSayısı”)

Örneğin:

echo "0549 ".str_repeat("*",3)." ".str_repeat("*",2)."25<br/>";

// çıktı 
// 0549 *** **25

14- nl2br Fonksiyonu

String ifadedeki satır sonlarının yerine <br> ekler.

nl2br($veri) geriye <br> tagı eklenmiş veriyi döndürür.

Örneğin:

$veri = "mobilhanem.com 
yazar
vehbi
akdoğan";


echo nl2br($veri);
/* Çıktısı 
mobilhanem.com 
yazar
vehbi
akdoğan
*/

 

Genellikle kullanılan string fonksiyonlarını kısaca anlattık arkadaşlar. Tabiki string fonksiyonları bu kadar değil. Tüm string fonksiyonlarına php nin kendi sitesi olan php.net String sitesinden ulaşabilirsiniz.

Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki dersimiz olan Php Dersleri – trim Fonksiyonu (trim , strim , ltrim) dersimizde görüşmek üzere.

 

Konuyla ilgili yorumlarınızı konu altından yapabilirsiniz, ayrıca sorularınızı yine konu altından ve Mobilhanem Soru&Cevap bölümünden sorabilirsiniz.

Tüm php dersleri için tıklayınız..

 

11

Vehbi Akdoğan

Erzurum Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Mezunu
Web & Android Developer
#erzurumspor

Yorum Yaz

Haftalık Bülten

Mobilhanem'de yayınlanan dersleri haftalık mail almak ister misiniz?