PHP Eğitimleri – PDO ile CRUD İşlemleri

Merhaba arkadaşlar mobilhanem.com için hazırladığımız php eğitim serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz.  Bu ders PDO ile CRUD işlemleri nasıl yapılır bunlara bakacağız. PDO ile veri tabanı bağlantısı için bir önceki PHP Eğitimleri –  PDO İle Veri Tabanı Bağlantısı dersimize bakmanızı tavsiye ederim.   PDO ile CRUD işlemlerini anlayabilmeniz için temel sql bilgisine sahip olmanız gerekmektedir.  Sql bilginiz yok ise buradan sql eğitimlerimize göz atabilirsiniz.

PDO ile CRUD İşlemleri

CRUD nedir bilmeyenler için CREATE – READ – UPDATE – DELETE işlemlerinin kısaltmasıdır.  Öncelikle basit bir sayfa sistemi ile bir arayüz oluşturup tüm işlemlerimizi tek sayfada yapalım.

 

<!DOCTYPE HTML>
<html lang="en-US">
<head>
	<meta charset="UTF-8">
	<title></title>
</head>
<body style="width:500px;margin:0 auto;padding:20px 0;">
	


<?php
// Veri Tabanı Bağlantısı. 
try {
   $db = new PDO("mysql:host=localhost;dbname=mobilhanem", "root", "");
} catch ( PDOException $e ){
   print $e->getMessage();
}
$page = isset($_GET["page"]) ? addslashes($_GET["page"]) : ""; // kısa if kullanımı 


if($page == "ekle") {
	// ekleme sayfası
}else if($page == "guncelle") {
	// Güncelleme Sayfası
	
}else if($page == "listele") {
	// Listeleme Sayfası
	
}else {
	echo 'Geçersiz Sayfa. Yapabileceğiniz İşlemler: <br/> 
			<a href="?page=ekle"> Yeni Kullanıcı Ekle</a> | 
			<a href="?page=listele"> Tüm Kullanıcıları Listele</a>
	';
}
?></body>
</html>
Şimdi sırasıyla işlemlerimizi yapmaya başlayalım.

CREATE İşlemi

Create işlemi veri tabanına veri eklemek için kullanılır.  Veri tabanı için bir önceki dersimizde oluşturduğumuz veri tabanını kullanacağız.  Önceki dersimizde oluşturduğumuz kullanicilar tablosuna yeni bir kullanıcı ekleme ile başlayalım.

Öncelikle PDO nun bize sunduğu en güzel şey injection açıklarını ortadan kaldırmasıdır. PDO kullanmasaydık sql injection açıklarını kendimiz kapatmak zorunda kalacaktık.

Veri eklemek için öncelikle prepare ile çalıştırmaya hazır bir sql sorgusu hazırlayıp bunu istediğimiz parametreler ile çalıştıracağız.  Örnek verecek olursak:

// prepare ile sorgu hazırladık. 
$sorgu = $db->prepare("INSERT INTO kullanicilar SET kullanici_adi= :kadi, ad_soyad= :ad_soyad, posta= :posta, sifre= :sifre, adres= :adres");
		
		// daha sonra verileri dizi olarak göndererek çalıştırdık.	
		
		 
			$ekle = $sorgu->execute(array(
					"kadi" => $kullanici_adi,
					"ad_soyad" => $ad_soyad,
					"posta" => $posta,
					"sifre" => $sifre,
					"adres" => $adres
			));
			
			echo $ekle ? "Kullanıcı Eklendi." : "Sistemsel bir hata oluştu.";

burada önemli olan tek şey prepare de verdiğimiz keyleri execute de dizi ile göndermek. Şimdi şablonumuzdaki ekle sayfamızı aşağıdaki şekilde kullanabiliriz.

if($page == "ekle") {
	// ekleme sayfası
	
	
	if($_POST) {
		// post işlemi gerçekleşmiş ise 
		
		$kullanici_adi = addslashes($_POST["kullanici_adi"]);
		$ad_soyad = addslashes($_POST["ad_soyad"]);
		$posta = addslashes($_POST["posta"]);
		$sifre = addslashes($_POST["sifre"]);
		$adres = addslashes($_POST["adres"]);
		 
		
		// işlemler uzamaması için dolu-boş, posta kontrolü, kullanıcı adı kontrolü gibi işlemleri yapmayacağım. 
		
		// injection güvenliğini prepare kullanarak pdoya bıraktık. 
		$sorgu = $db->prepare("INSERT INTO kullanicilar SET kullanici_adi= :kadi, ad_soyad= :ad_soyad, posta= :posta, sifre= :sifre, adres= :adres");
		
		// daha sonra verileri dizi olarak göndererek çalıştırdık.	
		
		try {
			$ekle = $sorgu->execute(array(
					"kadi" => $kullanici_adi,
					"ad_soyad" => $ad_soyad,
					"posta" => $posta,
					"sifre" => $sifre,
					"adres" => $adres
			));
			
			echo $ekle ? "Kullanıcı Eklendi." : "Sistemsel bir hata oluştu.";
		}catch(PDOException $e ) {
			echo $e->getMessage();
		}
		
		
		
		
	}
	
	
	
	// kullanıcı ekleme Formu 
	echo ' <form action="?page=ekle" method="post">
			<h2>Kullanıcı Ekle</h2>
			<table>
				<tr>
					<td>Kullanıcı Adı</td>
					<td>:</td>
					<td><input type="text" name="kullanici_adi" /></td>
				</tr>
				<tr>
					<td>Ad Soyad</td>
					<td>:</td>
					<td><input type="text" name="ad_soyad" /></td>
				</tr>
				<tr>
					<td> E-Posta</td>
					<td>:</td>
					<td><input type="text" name="posta" /></td>
				</tr>
				<tr>
					<td> Şifre</td>
					<td>:</td>
					<td><input type="text" name="sifre" /></td>
				</tr>
				<tr>
					<td> Adres</td>
					<td>:</td>
					<td><input type="text" name="adres" /></td>
				</tr>
				<tr> 
					<td colspan="3"><button type="submit"> KAYDET</button></td>
				</tr>
				
			</table>
			 
			 
			
		
		
		
	</form>';
	
	
}

Oluşturduğumuz formdan gelen verileri alıp veri tabanına ekledik.

READ İşlemi

Read işlemini bir önceki dersimizde de yapmıştık. Şimdi listele sayfamızda tüm kullanıcılarımızı listeleyelim.

else if($page == "listele") {
	// Listeleme Sayfası
	
	
	echo ' <h2> KULLANICI LİSTELE</h2>';
	$kullanicilar = $db->query("select * from kullanicilar order by kullanici_adi asc");
	if($kullanicilar->rowCount() == 0) {
		echo ' Kullanıcı Bulunamadı.';
	}else {
		
		echo ' <table border=1 width="100%"> 
				<tr>
					<td>Kullanıcı Adı</td>
					<td>Ad Soyad</td>
					<td>Posta</td>
					<td>Şifre</td>
					<td>Adres</td>
					<td>Kayıt Tarihi</td>
					<td>İşlemler</td>
				</tr>';
		
		foreach($kullanicilar->fetchAll() as $kullanici) {
			echo '
			<tr>
					<td>'.$kullanici["kullanici_adi"].'</td>
					<td>'.$kullanici["ad_soyad"].'</td>
					<td>'.$kullanici["posta"].'</td>
					<td>'.$kullanici["sifre"].'</td>
					<td>'.$kullanici["adres"].'</td>
					<td>'.$kullanici["kayit_tarihi"].'</td>
					<td>
						<a href="?page=listele&islem=sil&id='.$kullanici["kullanici_id"].'"> SİL</a>
						<a href="?page=guncelle&id='.$kullanici["kullanici_id"].'"> Güncelle</a>
					</td>
				</tr> 
			';
		}
	}
	
	
	
	
	
}

 

Burada işlem kısmında iki adet link tanımladık bu linklerden birincisi silme linki (DELETE İşlemi) ikinci link ise güncelleme (UPDATE) işlemi yapmak için hazırlandı.

Şimdi silme işlemini de listele sayfamızda yapalım.

DELETE İşlemi

Delete işlemimizi listele sayfamızda kullanıcıları listeledikten sonra kullanıcı silem işleminde kullanıyoruz.

else if($page == "listele") {
	// Listeleme Sayfası
	
	if(isset($_GET["islem"]) && $_GET["islem"] =="sil" && isset($_GET["id"]) ) {
		// DELETE İşlemi
		$id = intval($_GET["id"]);
		
		// prepare işleminin farklı kullanım şekli
		$sorgu = $db->prepare("delete from kullanicilar where kullanici_id= ?");
		$sil = $sorgu->execute(array($id));
		
		echo $sil ? "Kullanıcı Silindi." : "Sistemsel bir hata oluştu.";
		
		
	}
	
	echo ' <h2> KULLANICI LİSTELE</h2>';
	$kullanicilar = $db->query("select * from kullanicilar order by kullanici_adi asc");
	if($kullanicilar->rowCount() == 0) {
		echo ' Kullanıcı Bulunamadı.';
	}else {
		
		echo ' <table border=1 width="100%"> 
				<tr>
					<td>Kullanıcı Adı</td>
					<td>Ad Soyad</td>
					<td>Posta</td>
					<td>Şifre</td>
					<td>Adres</td>
					<td>Kayıt Tarihi</td>
					<td>İşlemler</td>
				</tr>';
		
		foreach($kullanicilar->fetchAll() as $kullanici) {
			echo '
			<tr>
					<td>'.$kullanici["kullanici_adi"].'</td>
					<td>'.$kullanici["ad_soyad"].'</td>
					<td>'.$kullanici["posta"].'</td>
					<td>'.$kullanici["sifre"].'</td>
					<td>'.$kullanici["adres"].'</td>
					<td>'.$kullanici["kayit_tarihi"].'</td>
					<td>
						<a href="?page=listele&islem=sil&id='.$kullanici["kullanici_id"].'"> SİL</a>
						<a href="?page=guncelle&id='.$kullanici["kullanici_id"].'"> Güncelle</a>
					</td>
				</tr> 
			';
		}
	}
	
	
	
	
	
}

İşaretli kısımda delete işlemini  prepare methodunun farklı bir kullanımı ile yaptık.

 

UPDATE İşlemi

Update işleminde hem read hemde create de kullandığımız yapıları kullanmamız gerekiyor. örnek üzerinden devam edersek:

else if($page == "guncelle") {
	// Güncelleme Sayfası
	$id = intval($_GET["id"]); // kullanıcı id
	
	if($_POST) {
		// post işlemi gerçekleşmiş ise 
		
		$kullanici_adi = addslashes($_POST["kullanici_adi"]);
		$ad_soyad = addslashes($_POST["ad_soyad"]);
		$posta = addslashes($_POST["posta"]);
		$sifre = addslashes($_POST["sifre"]);
		$adres = addslashes($_POST["adres"]);
		 
		
		// işlemler uzamaması için dolu-boş, posta kontrolü, kullanıcı adı kontrolü gibi işlemleri yapmayacağım. 
		
		// injection güvenliğini prepare kullanarak pdoya bıraktık. 
		// INSERT yerine güncelleme için UPDATE kullanıyoruz.
		$sorgu = $db->prepare("UPDATE kullanicilar SET kullanici_adi= :kadi, ad_soyad= :ad_soyad, posta= :posta, sifre= :sifre, adres= :adres WHERE kullanici_id= :kid");
		
		// daha sonra verileri dizi olarak göndererek çalıştırdık.	
		
		try {
			$ekle = $sorgu->execute(array(
					"kadi" => $kullanici_adi,
					"ad_soyad" => $ad_soyad,
					"posta" => $posta,
					"sifre" => $sifre,
					"adres" => $adres,
					"kid" => $id
			));
			
			echo $ekle ? "Kullanıcı Güncellendi." : "Sistemsel bir hata oluştu.";
		}catch(PDOException $e ) {
			echo $e->getMessage();
		}
		
		
		
		
	}
	
	// read işlemi ile kulanıcı bilgilerini aldık forma yerleşirdik. 
	$kullanici = $db->query("select * from kullanicilar where kullanici_id='$id'")->fetch();
	
	// kullanıcı ekleme Formu 
	echo ' <form action="?page=guncelle&id='.$id.'" method="post">
			<h2>Kullanıcı Düzenle</h2>
			<table>
				<tr>
					<td>Kullanıcı Adı</td>
					<td>:</td>
					<td><input type="text" name="kullanici_adi" value="'.$kullanici["kullanici_adi"].'" /></td>
				</tr>
				<tr>
					<td>Ad Soyad</td>
					<td>:</td>
					<td><input type="text" name="ad_soyad" value="'.$kullanici["ad_soyad"].'" /></td>
				</tr>
				<tr>
					<td> E-Posta</td>
					<td>:</td>
					<td><input type="text" name="posta" value="'.$kullanici["posta"].'" /></td>
				</tr>
				<tr>
					<td> Şifre</td>
					<td>:</td>
					<td><input type="text" name="sifre" value="'.$kullanici["sifre"].'" /></td>
				</tr>
				<tr>
					<td> Adres</td>
					<td>:</td>
					<td><input type="text" name="adres" value="'.$kullanici["adres"].'" /></td>
				</tr>
				<tr> 
					<td colspan="3"><button type="submit"> GÜNCELLE</button></td>
				</tr>
				
			</table>
			 
			 
			
		
		
		
	</form>';
	
	
	
}

 

Update işlemini de tamamladıktan sonra PDO ile CRUD işlemlerini tamamlamış olduk.  tüm sayfamızın son hali aşağıdaki gibi oldu.

 

<!DOCTYPE HTML>
<html lang="en-US">
<head>
	<meta charset="UTF-8">
	<title></title>
</head>
<body style="width:800px;margin:0 auto;padding:20px 0;">
	


<?php
// Veri Tabanı Bağlantısı. 
try {
   $db = new PDO("mysql:host=localhost;dbname=mobilhanem", "root", "");
   $db->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
} catch ( PDOException $e ){
   print $e->getMessage();
}
$page = isset($_GET["page"]) ? addslashes($_GET["page"]) : ""; // kısa if kullanımı 

echo '

<a href="?page=ekle"> Yeni Kullanıcı Ekle</a> | 
<a href="?page=listele"> Tüm Kullanıcıları Listele</a>
<br/>
';
if($page == "ekle") {
	// ekleme sayfası
	
	
	if($_POST) {
		// post işlemi gerçekleşmiş ise 
		
		$kullanici_adi = addslashes($_POST["kullanici_adi"]);
		$ad_soyad = addslashes($_POST["ad_soyad"]);
		$posta = addslashes($_POST["posta"]);
		$sifre = addslashes($_POST["sifre"]);
		$adres = addslashes($_POST["adres"]);
		 
		
		// işlemler uzamaması için dolu-boş, posta kontrolü, kullanıcı adı kontrolü gibi işlemleri yapmayacağım. 
		
		// injection güvenliğini prepare kullanarak pdoya bıraktık. 
		$sorgu = $db->prepare("INSERT INTO kullanicilar SET kullanici_adi= :kadi, ad_soyad= :ad_soyad, posta= :posta, sifre= :sifre, adres= :adres");
		
		// daha sonra verileri dizi olarak göndererek çalıştırdık.	
		
		try {
			$ekle = $sorgu->execute(array(
					"kadi" => $kullanici_adi,
					"ad_soyad" => $ad_soyad,
					"posta" => $posta,
					"sifre" => $sifre,
					"adres" => $adres
			));
			
			echo $ekle ? "Kullanıcı Eklendi." : "Sistemsel bir hata oluştu.";
		}catch(PDOException $e ) {
			echo $e->getMessage();
		}
		
		
		
		
	}
	
	
	
	// kullanıcı ekleme Formu 
	echo ' <form action="?page=ekle" method="post">
			<h2>Kullanıcı Ekle</h2>
			<table>
				<tr>
					<td>Kullanıcı Adı</td>
					<td>:</td>
					<td><input type="text" name="kullanici_adi" /></td>
				</tr>
				<tr>
					<td>Ad Soyad</td>
					<td>:</td>
					<td><input type="text" name="ad_soyad" /></td>
				</tr>
				<tr>
					<td> E-Posta</td>
					<td>:</td>
					<td><input type="text" name="posta" /></td>
				</tr>
				<tr>
					<td> Şifre</td>
					<td>:</td>
					<td><input type="text" name="sifre" /></td>
				</tr>
				<tr>
					<td> Adres</td>
					<td>:</td>
					<td><input type="text" name="adres" /></td>
				</tr>
				<tr> 
					<td colspan="3"><button type="submit"> KAYDET</button></td>
				</tr>
				
			</table>
			 
			 
			
		
		
		
	</form>';
	
	
}else if($page == "guncelle") {
	// Güncelleme Sayfası
	$id = intval($_GET["id"]); // kullanıcı id
	
	if($_POST) {
		// post işlemi gerçekleşmiş ise 
		
		$kullanici_adi = addslashes($_POST["kullanici_adi"]);
		$ad_soyad = addslashes($_POST["ad_soyad"]);
		$posta = addslashes($_POST["posta"]);
		$sifre = addslashes($_POST["sifre"]);
		$adres = addslashes($_POST["adres"]);
		 
		
		// işlemler uzamaması için dolu-boş, posta kontrolü, kullanıcı adı kontrolü gibi işlemleri yapmayacağım. 
		
		// injection güvenliğini prepare kullanarak pdoya bıraktık. 
		// INSERT yerine güncelleme için UPDATE kullanıyoruz.
		$sorgu = $db->prepare("UPDATE kullanicilar SET kullanici_adi= :kadi, ad_soyad= :ad_soyad, posta= :posta, sifre= :sifre, adres= :adres WHERE kullanici_id= :kid");
		
		// daha sonra verileri dizi olarak göndererek çalıştırdık.	
		
		try {
			$ekle = $sorgu->execute(array(
					"kadi" => $kullanici_adi,
					"ad_soyad" => $ad_soyad,
					"posta" => $posta,
					"sifre" => $sifre,
					"adres" => $adres,
					"kid" => $id
			));
			
			echo $ekle ? "Kullanıcı Güncellendi." : "Sistemsel bir hata oluştu.";
		}catch(PDOException $e ) {
			echo $e->getMessage();
		}
		
		
		
		
	}
	
	// read işlemi ile kulanıcı bilgilerini aldık forma yerleşirdik. 
	$kullanici = $db->query("select * from kullanicilar where kullanici_id='$id'")->fetch();
	
	// kullanıcı ekleme Formu 
	echo ' <form action="?page=guncelle&id='.$id.'" method="post">
			<h2>Kullanıcı Düzenle</h2>
			<table>
				<tr>
					<td>Kullanıcı Adı</td>
					<td>:</td>
					<td><input type="text" name="kullanici_adi" value="'.$kullanici["kullanici_adi"].'" /></td>
				</tr>
				<tr>
					<td>Ad Soyad</td>
					<td>:</td>
					<td><input type="text" name="ad_soyad" value="'.$kullanici["ad_soyad"].'" /></td>
				</tr>
				<tr>
					<td> E-Posta</td>
					<td>:</td>
					<td><input type="text" name="posta" value="'.$kullanici["posta"].'" /></td>
				</tr>
				<tr>
					<td> Şifre</td>
					<td>:</td>
					<td><input type="text" name="sifre" value="'.$kullanici["sifre"].'" /></td>
				</tr>
				<tr>
					<td> Adres</td>
					<td>:</td>
					<td><input type="text" name="adres" value="'.$kullanici["adres"].'" /></td>
				</tr>
				<tr> 
					<td colspan="3"><button type="submit"> GÜNCELLE</button></td>
				</tr>
				
			</table>
			 
			 
			
		
		
		
	</form>';
	
	
	
}else if($page == "listele") {
	// Listeleme Sayfası
	
	if(isset($_GET["islem"]) && $_GET["islem"] =="sil" && isset($_GET["id"]) ) {
		// DELETE İşlemi
		$id = intval($_GET["id"]);
		
		// prepare işleminin farklı kullanım şekli
		$sorgu = $db->prepare("delete from kullanicilar where kullanici_id= ?");
		$sil = $sorgu->execute(array($id));
		
		echo $sil ? "Kullanıcı Silindi." : "Sistemsel bir hata oluştu.";
		
		
	}
	
	echo ' <h2> KULLANICI LİSTELE</h2>';
	$kullanicilar = $db->query("select * from kullanicilar order by kullanici_adi asc");
	if($kullanicilar->rowCount() == 0) {
		echo ' Kullanıcı Bulunamadı.';
	}else {
		
		echo ' <table border=1 width="100%"> 
				<tr>
					<td>Kullanıcı Adı</td>
					<td>Ad Soyad</td>
					<td>Posta</td>
					<td>Şifre</td>
					<td>Adres</td>
					<td>Kayıt Tarihi</td>
					<td>İşlemler</td>
				</tr>';
		
		foreach($kullanicilar->fetchAll() as $kullanici) {
			echo '
			<tr>
					<td>'.$kullanici["kullanici_adi"].'</td>
					<td>'.$kullanici["ad_soyad"].'</td>
					<td>'.$kullanici["posta"].'</td>
					<td>'.$kullanici["sifre"].'</td>
					<td>'.$kullanici["adres"].'</td>
					<td>'.$kullanici["kayit_tarihi"].'</td>
					<td>
						<a href="?page=listele&islem=sil&id='.$kullanici["kullanici_id"].'"> SİL</a>
						<a href="?page=guncelle&id='.$kullanici["kullanici_id"].'"> Güncelle</a>
					</td>
				</tr> 
			';
		}
	}
	
	
	
	
	
}else {
	echo 'Geçersiz Sayfa. Yapabileceğiniz İşlemler: <br/> 
			<a href="?page=ekle"> Yeni Kullanıcı Ekle</a> | 
			<a href="?page=listele"> Tüm Kullanıcıları Listele</a>
	';
}
?></body>
</html>
 

Bir dersimizin daha sonuna geldik bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle 🙂

 

Konuyla ilgili yorumlarınızı konu altından yapabilirsiniz, ayrıca sorularınızı yine konu altından ve Mobilhanem Soru&Cevap bölümünden sorabilirsiniz.

Tüm php dersleri için tıklayınız..

 

4

Vehbi Akdoğan

Erzurum Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Mezunu
Web & Android Developer
#erzurumspor

Yorum Yaz

Haftalık Bülten

Mobilhanem'de yayınlanan dersleri haftalık mail almak ister misiniz?