Yazılım Test Süreçleri

Yazılım Test Seviyeleri: Sistem Testi, Kabul Testi

Herkese Merhaba,

Yazılım test düzeyi konusuna Sistem testi ve Kabul testi ile devam ediyoruz. Yazılım Test düzeyi ile ilgili bir önceki bölümde birim testi ve entegrasyon testi konularını bulabilirsiniz.

Sistem Testi

Yazılım geliştirme sürecinde belirli bir olgunluğa gelindiğinde uygulanan sistem testi seviyesinde,sistemin fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan gereksinimleri test edilir. Yani bu seviyede neredeyse her şey test edilir. Yani gereksinim bulunmuyorsa sistemi test edecek kişinin deneyimleri ile örneğin keşif testi yapılabilir. Fonksiyonel gereksinimlerle ilgili sistem testinde kara kutu test teknikleri ile birlikte beyaz kutu test teknikleri de kullanılır. Örneğin veri tabanındaki değerler ile üretilen bir listedeki değerlerin tablodaki ile uyumlu olduğunu, doğru girildiğini ya da uyarı mesajı içeriklerinin doğruluğu sistem test seviyesinde test edilir. Bu testler fonksiyonel gereksinimler için olduğu gibi fonksiyonel olmayan gereksinimleri de kapsadığından fonksiyonel olmayan testler de gerçekleştirilir.

Sistem test seviyesinde test esası; sistem gereksinimleri, kullanım senaryoları, gereksinimler ve risk analiz raporlarından oluşur. Bu test seviyelerinde test yapılırken yararlanılan nesneler ise; kullanıcı kılavuzu, sistem kılavuzu ya da sistem yapılandırmasıdır.

Sistem test, test edilen sistemin davranışı ile ilgili olduğu için test planında sistem testi için kapsam açık ve anlaşılır şekilde belirtilir. Bu test seviyesinde dikkat edilmesi gereken hususlardan biri ise test ortamıdır. Test ortamı canlı ortamla neredeyse aynı durumda olması gerekiyor aksi durumda hata riski artacaktır.

Sistem testi sürecini şu şekilde verebiliriz: Testin planlaması proje planıyla başlar ve test kontrolü, testin gerçekleştirildiği testin yürütüldüğü ve kapanış işlemleri bitene kadar devam eder. Testin analiz ve tasarımı, gereksinimlerin analizi üst seviye tasarımların yapılmasıyla birlikte gerçekleşir. Test ortamı hazırlanır ve test giriş kriterleri karşılandığında testlere başlanır. Test giriş kriteri için birim testlerinin bitişi örnek verilebilir. Sistem test çıkış kriterleri tamamlandıktan sonra test sonuç raporlanması ve değerlendirmesi testler yapılırken devam eder ve proje süresi bitene kadar gerçekleştirilir ve kapanış faaliyetleri başlatılır.

Sistem test seviyesinde fonksiyonel olmayan testler gerçekleştirilir demiştik. Sistemin performansını ölçen performans,yükleme,stres testlerini, sistemin kullanılabilirlik, güvenilirlik, taşınabilirlik gibi testleri içeren Fonksiyonel olmayan testlerde, yazılımın nasıl çalıştığı sorusuna cevap aranır. Fonksiyonel olmayan testlerden bazıları:

 

sistem seviyesi içinde gerçekleştirilen fonksiyonel olmayan testlerden başlıcaları

Kabul Testi

Yazılım test seviyeleri için son değineceğimiz test olan kabul testinde, müşteri gereksinimleri müşteri katılımı ile doğrulanır. Bu test seviyesinde kullanıcı gereksinimleri için test durumları oluşturulur ve aşağıdaki testler gerçekleştirilir.

Kullanıcı Kabul Testleri: Geliştirilen ürünü kullanacak olan müşterilerin yani kullanıcıların oluşturduğu gereksinimlerin doğruluğunun (verification), uygunluğunun (validation) bu kullanıcılar, müşterilerin doğrudan yaptığı ya da onların katılımı test uzmanlarının gerçekleştirdiği testlerdir.

Uyumluluk testleri: Kabul test seviyesinde yapılan bu testler iki grupta incelenir. Geliştirilen yazılımın kullanıldığı ülkenin standart kurallarına uyumluluğunun ve diğer kişisel haklarının ihlalinin olacağı durumların test edildiği Kanunlara uyumluluk testi bu grupların birincisi. Diğeri ise web uygulamalarının farklı browserlarda (Chrome, IE, Firefox vb.) oluşabilecek fonksiyonel, güvenlik, performans ve görsel gibi durumların test edildiği Tarayıcı uyumluluk testleridir.

Alfa Testi: Yazılım geliştirmelerin yani kodlamanın sonlanmasına yakın bir zamanda yapılan testlerdir. Bu testler geliştirmenin yapıldığı ortamda gerçekleştirilir.

Beta Testi: Kabul test seviyesinde yapılan testlerden biri olan Beta testinde yazılım yeterli olgunluk seviyesine gelmesi ile testler başlar. Bu testler yazılımın son kullanıcıları (hedef kullanıcılar, müşteriler) ile gerçekleştirilir ve bu testler test ya da canlı ortamda yapılır.

Ek olarak kabul test seviyesinde gerçekleştirilen testler de test kapanış raporu hazırlanıp katılımcıların imzası ile belgelendirme süreçleri de yapılmalıdır. Bu bölümde Yazılım test seviyeleri konusunda Sistem Testi ve Kabul testine değinmiş olduk. Sonraki bölümlerde Fonksiyonel olmayan testlerden performans testi örnek uygulaması ve kabul testi test kapanış raporu vermeye çalışacağım. Ayrıca Test Otomasyon ile ilgili ihtiyacınızı karşılayabilecek içerik için ziyaret edebilirsiniz. Yazılım test süreci eğitim serimizi takipte kalın 🙂

13

Gökhan Şit

Yazılım Test Uzmanı @Turksat

Yorum Yaz

Haftalık Bülten

Mobilhanem'de yayınlanan dersleri haftalık mail almak ister misiniz?