Android Retrofit Kullanımı

Merhaba arkadaşlar, Bugün dersimizde sizlere Square şirketi tarafından geliştirilen Retrofit kütüphanesinin kullanımı hakkında bilgi vereceğim. Retrofit açık kaynak kodlu REST İstemcisidir. Bu kütüphane biz geliştiricilerin işini gerçekten kolaylaştırıyor.

Sunucudan veri çekmek için kullandığımız diğer yöntemlere bakacak olursak:

AsyncTask yapısı ile yaptığımız isteklerde aşırı bir yavaş çalışma problemi ortaya çıkmıştı. Ayrıca çoklu asynchronous işlemlerinde , ön plandaki kontroller komplike bir hale dönüşmüştü.

Daha sonra ortaya Volley kütüphanesi çıktı o da bir network kütüphanesi olup , network bağlantılarını çok daha hızlı bir şekilde yapabilmemizi sağladığı gibi , bizi bir sürü kod yazmaktan kurtarmıştır. Ayrıca, Volley gösterilen URL adresine bağlanıp , orada sağlanan verileri bize sunuyor. Default olarak da Volley, sunucudan veri çekme gibi işlemleri asenkron olarak gerçekleştirebiliyor. Bunlardan dolayı da , AsyncTask yapısını kullanma gibi bir zorunluluk ortadan kalmış oluyordu.

Veri çekme ve network işlemleri , Retrofit kütüphanesi ile farklı bir boyut kazanmıştır.

Retrofit de ana kısmın url sini bütün API çağrıları için set edebilir , daha sonra static interfaceleri Java’nın annotation larını kullanarak oluşturabiliriz.

Sunucudan istek yapabilmek için , interface methodunu çağırmak yeterlidir ve sonucunda bize dönüş objesi dönmektedir.

AsyncTask, Volley ve Retrofit arasında genel bir karşılaştırma yapacak olursak da;

Volley ve Retrofit’in kullanımı AsyncTask dan daha kolaydır. 

Volley ve Retrofit hız olarak AsyncTask a göre daha performanslıdır. 

Retrofit ile JSON Parsing işlemleri otomatik olarak GSON ile gerçekleşmektedir.

Performans ile ilgili karşılaştırma verileri aşağıda yer almaktadır. Aşağıdaki verilere baktığımızda Retrofit ile istek yapıldığı zaman ; AsyncTask ve Volley e göre daha kısa bir sürede işlemin gerçekleştirildiğini göreceksiniz bu yüzden aralarında en hızlısı ve performanslısı Retrofit kütüphanesidir.

retrofit_performance

Retrofit kütüphanesinde kullandığımız Callback Interface yapısı ile otomatik olarak hataları ve cachelemeyi kontrol edebiliyoruz.

Şimdi gelelim bu dersimizin kodlamasına. Öncelikle retrofit kütüphanesini uygulamamızda kullanabilmemiz için build.gradle kısmına bunu ekliyoruz.

compile 'com.squareup.retrofit:retrofit:1.9.0'

sunucuya giden istekleri ya GET ile yada POST ile göndeririz bunu kontrol edebilmek içinde yine build.gradle kısmına aşağıdaki kodu ekliyoruz.

compile 'com.squareup.okhttp:okhttp:2.4.0'

Şimdi nasıl bir json verisi çekeceğimize bakalım :

Verileri bu adresten çekiyoruz. Tıkladığınız zaman aşağıdaki yapıyı göreceksiniz.

[
 {
  "category": "Shrubs",
  "price": 15.99,
  "instructions": "Large double. Good grower, heavy bloomer. Early to mid-season, acid loving plants. Plant in moist well drained soil with pH of 4.0-5.5.",
  "photo": "california_snow.jpg",
  "name": "Azalea",
  "productId": 1
 },
 {
  "category": "Shrubs",
  "price": 33.99,
  "instructions": "Beautiful large royal purple flowers adorn attractive satiny green leaves that turn orange\\/red in cold weather. Grows to up to 18 feet, or prune annually to shorten.",
  "photo": "princess_flower.jpg",
  "name": "Tibouchina Semidecandra",
  "productId": 2
 },
 {
  "category": "Shrubs",
  "price": 12.99,
  "instructions": "Blooms in summer, 20-35 inches high. Fertilize regularly for best results. Full sun, drought tolerant.",
  "photo": "haight_ashbury.jpg",
  "name": "Hibiscus",
  "productId": 3
 },
 {
  "category": "Shrubs",
  "price": 5.99,
  "instructions": "Quick-growing, herbaceous, shrub reaching up to 30 inches in height, forming a rounded, dense bush.",
  "photo": "mona_lavender.jpg",
  "name": "Plectranthus",
  "productId": 4
 },
 {
  "category": "Shrubs",
  "price": 15.99,
  "instructions": "Slow growing, upright to spreading shrub. Oval, glossy, leaves and profuse winter to spring blooming flowers.",
  "photo": "camellia.jpg",
  "name": "Camellia Japonica",
  "productId": 5
 },
 {
  "category": "Shrubs",
  "price": 10.99,
  "instructions": "Thorny woody vine scrambles over other plants with their hooked thorns. Pest free.",
  "photo": "bougainvillea.jpg",
  "name": "Bougainvillea Spectabilis",
  "productId": 6
 },
 {
  "category": "Shrubs",
  "price": 22.99,
  "instructions": "Deep purple colored flowers bushy rounded growth habit to 3 feet tall. Plant in full sun. Water regularly.",
  "photo": "rosa_burgundy.jpg",
  "name": "Rosa Burgundy",
  "productId": 7
 },
 {
  "category": "Shrubs",
  "price": 22.99,
  "instructions": "Deep purple colored flowers bushy rounded growth habit to 3 feet tall. Plant in full sun. Water regularly.",
  "photo": "rosa_iceberg.jpg",
  "name": "Rosa Iceberg",
  "productId": 8
 },
 {
  "category": "Container Plants",
  "price": 45.99,
  "instructions": "They do not thrive indoors, where the light is too dim, and humidity too low, for them to grow properly.",
  "photo": "bonsai.jpg",
  "name": "Bonsai Tree",
  "productId": 9
 },
 {
  "category": "Container Plants",
  "price": 12.99,
  "instructions": "Blooms continuously from early spring to first frost. Full sun or part shade, moist well-drained soil.",
  "photo": "calibrachoa.jpg",
  "name": "Calibrachoa Noa",
  "productId": 10
 },
 {
  "category": "Container Plants",
  "price": 14.99,
  "instructions": "The flowers last about ten weeks. They have a waxy texture and reach a height of more than 20 inches.",
  "photo": "cymbidium.jpg",
  "name": "Cymbidium Aestivum",
  "productId": 11
 },
 {
  "category": "Container Plants",
  "price": 4.99,
  "instructions": "Creamy-white centers, medium green outer foliage with flattened outer foliage.",
  "photo": "flowering_kale.jpg",
  "name": "Brassica Oleracea",
  "productId": 12
 },
 {
  "category": "Container Plants",
  "price": 4.99,
  "instructions": "Compact mounds of colorful dainty flowers, good for window boxes. Fertile well drained soil.",
  "photo": "penny_orange_jumpup.jpg",
  "name": "Viola Penny Orange Jump Up",
  "productId": 13
 },
 {
  "category": "Container Plants",
  "price": 5.99,
  "instructions": "Cotula have very fragrant orange flowers that bloom in the middle of summer.",
  "photo": "pincushion.jpg",
  "name": "Cotula",
  "productId": 14
 },
 {
  "category": "Container Plants",
  "price": 4.99,
  "instructions": "Well drained neutral to slightly acid soil, bright light. Do not over-fertilize or these flowers will lose scent.",
  "photo": "pelargonium.jpg",
  "name": "Pelargonium Peltatum",
  "productId": 15
 },
 {
  "category": "Container Plants",
  "price": 3.99,
  "instructions": "Compact mounds of colorful dainty flowers, good for window boxes. Fertile well drained soil.",
  "photo": "pansy_blue_shades.jpg",
  "name": "Pansy Blue Shades",
  "productId": 16
 },
 {
  "category": "Container Plants",
  "price": 3.99,
  "instructions": "Compact mounds of colorful dainty flowers, good for window boxes. Fertile well drained soil.",
  "photo": "yellow_pansy.jpg",
  "name": "Pansy Yellow with Blotch",
  "productId": 17
 },
 {
  "category": "Container Plants",
  "price": 25.99,
  "instructions": "Choose the brightest windows in your house for your orchids, place on an humidity tray and spray regularly.",
  "photo": "phalaenopsis.jpg",
  "name": "Phalaenopsis Purple",
  "productId": 18
 },
 {
  "category": "Herbaceous Perennials",
  "price": 5.99,
  "instructions": "They thrive in fertile, fast draining, slightly alkaline (pH 6.75) soil. Avoid overwatering.",
  "photo": "dianthus.jpg",
  "name": "Dianthus",
  "productId": 19
 },
 {
  "category": "Herbaceous Perennials",
  "price": 9.99,
  "instructions": "Chrysanthemums respond to plenty of food and moisture, and prefer full sun.",
  "photo": "bronze_mums.jpg",
  "name": "Chrysanthemum",
  "productId": 20
 },
 {
  "category": "Herbaceous Perennials",
  "price": 7.99,
  "instructions": "Summer flowering, 12–18†high, likes full sun and well drained soil. Drought tolerant.",
  "photo": "armeria_allicaea.jpg",
  "name": "Armeria Alliacea",
  "productId": 21
 },
 {
  "category": "Herbaceous Perennials",
  "price": 6.99,
  "instructions": "Grows to 15 inches. The species is easy to grow from seeds or cuttings. This species prefers full sun.",
  "photo": "salvia.jpg",
  "name": "Salvia Splendens",
  "productId": 22
 },
 {
  "category": "Herbaceous Perennials",
  "price": 8.99,
  "instructions": "Easily grown, tolerant of drought and poor soil, flower and foliage improves with feeding. Full sun.",
  "photo": "agapanthus.jpg",
  "name": "Agapanthus",
  "productId": 23
 },
 {
  "category": "Herbaceous Perennials",
  "price": 5.99,
  "instructions": "These plants are very hardy, easy to grow, and increase readily. Average flower size is 3-4 inches in diameter.",
  "photo": "iris_siberica.jpg",
  "name": "Iris Sibirica",
  "productId": 24
 },
 {
  "category": "Herbaceous Perennials",
  "price": 9.99,
  "instructions": "Chrysanthemums grow best and produce the most flowers if they are planted in full sunshine.",
  "photo": "white_wedding.jpg",
  "name": "Chrysanthemum",
  "productId": 25
 },
 {
  "category": "Herbaceous Perennials",
  "price": 10.99,
  "instructions": "Grown primarily for its attractive silvergray foliage rather than its yellow flowers. Drought tolerant.",
  "photo": "dusty_miller.jpg",
  "name": "Senecio Cineraria",
  "productId": 26
 },
 {
  "category": "Cacti & Succulents",
  "price": 18.99,
  "instructions": "Add water until there is half inch of dry soil on the surface. Do not water again until the soil is completely dry.",
  "photo": "red_cactus.jpg",
  "name": "Red Cactus",
  "productId": 27
 },
 {
  "category": "Cacti & Succulents",
  "price": 30.99,
  "instructions": "Drought tolerant, well drained soil. Prefers full sun.",
  "photo": "aloe_vera.jpg",
  "name": "Aloe Vera",
  "productId": 28
 },
 {
  "category": "Cacti & Succulents",
  "price": 20.99,
  "instructions": "Easy to care for, requiring watering only when they’re dry. They like bright but indirect light.",
  "photo": "exotic_dancer.jpg",
  "name": "Schlumbergera",
  "productId": 29
 },
 {
  "category": "Cacti & Succulents",
  "price": 18.5,
  "instructions": "Locate it in a place where it is exposed to at least a few hours of direct sunlight.",
  "photo": "string_of_pearls.jpg",
  "name": "Senecio Rowleyanus",
  "productId": 30
 },
 {
  "category": "Cacti & Succulents",
  "price": 12.99,
  "instructions": "These plants blend in among the stones as a means of protection. Grazing animals would otherwise eat them.",
  "photo": "lithops.jpg",
  "name": "Lithops",
  "productId": 31
 },
 {
  "category": "Cacti & Succulents",
  "price": 55.99,
  "instructions": "The Mexican Fence Post will eventually reach 20 feet tall. Protect the growing tips with Styrofoam cups on the tops.",
  "photo": "mexican_fencepost_cactus.jpg",
  "name": "Pachycereus Marginatus",
  "productId": 32
 },
 {
  "category": "Cacti & Succulents",
  "price": 25.99,
  "instructions": "Growing as a large roughly spherical globe, it may eventually reach over a meter in height after many years.",
  "photo": "mexican_golden_barrel_cactus.jpg",
  "name": "Echinocactus Grusonii",
  "productId": 33
 },
 {
  "category": "Cacti & Succulents",
  "price": 16.99,
  "instructions": "The plants should be kept almost completely dry during the winter months, once a month should be fine.",
  "photo": "opuntia_cactus.jpg",
  "name": "Opuntia Falcata",
  "productId": 34
 }
]

Şimdi ise yapmamız gereken bu linke tıklayarak karşımıza gelen ekrana json formatımızı yapıştırıyoruz. Yapıştırdıktan sonra belirli ayarları yapıyoruz aşağıdaki ekran görüntüsündeki gibi işaretli olan kısımlar seçili olmalıdır.

Source Type: JSON   Annotation style: Gson

Screen Shot 2015-11-18 at 01.30.44

 

 

 

 

 

Ayarları yaptıktan sonra Preview tuşuna basıyoruz ve bize uygulamamızda kullanacağımız pojo model yapısını otomatik olarak oluşturmuş oluyoruz. buda aşağıdaki gibi olacaktır.

pojo

 

 

 

 

 

 

Yukarıda oluşturduğumuz yapıyı uygulamamıza ekleyelim.

RetrofitModel.java

package com.mobilhanem.retrofitexample;


import com.google.gson.annotations.Expose;
import com.google.gson.annotations.SerializedName;

public class RetrofitModel {

  @SerializedName("category")
  @Expose
  public String category;
  @SerializedName("price")
  @Expose
  public Float price;
  @SerializedName("instructions")
  @Expose
  public String instructions;
  @SerializedName("photo")
  @Expose
  public String photo;
  @SerializedName("name")
  @Expose
  public String name;
  @SerializedName("productId")
  @Expose
  public Integer productId;

  
}

Retrofit için kullanacağımız interface yapısıda aşağıdaki gibidir. Burada POST ile mi GET ile mi istek yapacağımıza annotation ları kullanarak karar veriyoruz. Bu derste GET ile istek yapacağım için o şekilde yapıyı oluşturdum. /servejson yazmamın nedeni ise base url den ( https://mobilhanem.com/test/retrofitJson.php ) sonra gelen parametreleri o şekilde ekleyerek sunucuya istekde bulunabiliyoruz.

RetrofitModel[ ] adını verdiğimiz bu yapı json array i döneceği için [ ] kullandık eğer dönen cevabımız json arrayı olarak dönmeyecekse aşağıdaki yapıda RetrofitModel yazmamız yeterli olacaktı.

RestInterfaceController.java ( Interface )

package com.mobilhanem.retrofitexample;

import retrofit.Callback;
import retrofit.http.GET;


/**
 * Created by alperbeyler on 10/11/15.
 */
public interface RestInterfaceController {

  // GET yada POST mu olduğunu belirliyoruz.
  @GET("/servejson")
  void getJsonValues(Callback<RetrofitModel[]> response);

}

MainActivity sınıfımız da aşağıdaki gibi olacaktır. Aşağıdaki yapıda Retrofit ile istekde bulunuyoruz oluşturulan Model den dönen cevaplarıda ListView de gösteriyoruz. Ayrıca ListView de hangi item e tıklandıysa yeni bir Activity e sunucudan gelen resmin adını gönderiyoruz ve o sayfada resmi gösteriyoruz. ListView i doldurmak için oluşturduğumuz Adapter sınıfını tekrar tekrar anlatmayacağım. Tek fark Adapter sınıfında Picasso kütüphanesi ile sunucudan dönen resimleri ListView de göstermek. Sizlere tavsiyem kaynak kodlarını indirip çalıştırmanızdır.

MainActivity.java

package com.mobilhanem.retrofitexample;

import android.app.Activity;
import android.app.ProgressDialog;
import android.content.Intent;
import android.graphics.Bitmap;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.AdapterView;
import android.widget.Button;
import android.widget.ListView;
import android.widget.Toast;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

import retrofit.Callback;
import retrofit.RestAdapter;
import retrofit.RetrofitError;
import retrofit.client.Response;
import utils.Constants;

public class MainActivity extends Activity {

  private Button start_button;
  private ListView listview;
  private RestAdapter restAdapter;
  private RestInterfaceController restInterface;
  private ProgressDialog progressDialog;
  private List<Items> list = new ArrayList<Items>();
  private CustomAdapter customAdapter;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    start_button = (Button)findViewById(R.id.startButton);

    listview = (ListView)findViewById(R.id.listview);

    // adapter ve servis oluşturma
    restAdapter = new RestAdapter.Builder()
        .setEndpoint(Constants.URL)
        .build();

    restInterface = restAdapter.create(RestInterfaceController.class);
    
    start_button.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {

        progressDialog = new ProgressDialog(MainActivity.this);
        progressDialog.setMessage("Yükleniyor..");
        progressDialog.setCancelable(false);
        progressDialog.show();

        restInterface.getJsonValues(new Callback<RetrofitModel[]>() { // json array döneceği için modelimizi array tipinde belirledik
          @Override
          public void success(RetrofitModel[] model, Response response) {


            for (RetrofitModel modelValues : model) {

              Items items = new Items();
              items.setName(modelValues.name);
              items.setCategory(modelValues.category);
              items.setInstructions(modelValues.instructions);
              items.setPhoto(modelValues.photo);
              items.setPrice(modelValues.price);
              items.setProductId(modelValues.productId);
              list.add(items);

            }

            progressDialog.cancel();

            customAdapter = new CustomAdapter(getApplicationContext(),list);
            listview.setAdapter(customAdapter);


          }

          @Override
          public void failure(RetrofitError error) {

            String merror = error.getMessage();
            Toast.makeText(getApplicationContext(),merror,Toast.LENGTH_LONG).show();
          }
        });
      }
    });

    listview.setOnItemClickListener(new AdapterView.OnItemClickListener() {
      @Override
      public void onItemClick(AdapterView<?> parent, View view, int position, long id) {

        Intent intent = new Intent(getApplicationContext(),DetailsActivity.class); 
        // listview in hangi itemine tıklandıysa diğer sayfada ilgili resmi göstermek için sunucudan gelen resmin adını yolluyoruz.
        intent.putExtra("image_name",list.get(position).getPhoto());

        startActivity(intent);      }
    });  }

}

Items.java

package com.mobilhanem.retrofitexample;

import android.graphics.Bitmap;

/**
 * Created by alperbeyler on 17/11/15.
 */
public class Items  {

  private String name;
  private int productId;
  private String category;
  private double price;
  private Bitmap bitmap;
  private String instructions;
  private String photo;

  public void setName(String name){

    this.name = name;
  }
  public String getName(){

    return this.name;
  }
  public void setProductId(int productId){

    this.productId = productId;
  }
  public int getProductId(){

    return this.productId;
  }
  public void setCategory(String category){

     this.category = category;
  }
  public String getCategory(){

    return this.category;
  }
  public void setPrice(double price){

    this.price = price;
  }
  public double getPrice(){

    return this.price;
  }
  public void setBitmap(Bitmap bitmap){

    this.bitmap = bitmap;
  }
  public Bitmap getBitmap(){

    return this.bitmap;
  }
  public void setInstructions(String instructions){

    this.instructions = instructions;
  }
  public String getInstructions(){

    return this.instructions;
  }
  public void setPhoto(String photo){

    this.photo = photo;
  }
  public String getPhoto(){

    return this.photo;
  }

}

Yukarıda bahsetmiş olduğum Listview için yarattığımız Adapter sınıfıda aşağıdadır.

CustomAdapter.java

package com.mobilhanem.retrofitexample;

import android.content.Context;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.ArrayAdapter;
import android.widget.ImageView;
import android.widget.TextView;

import com.squareup.picasso.Picasso;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

import utils.Constants;

/**
 * Created by alperbeyler on 17/11/15.
 */
public class CustomAdapter extends ArrayAdapter<Items> {

  private Context context;
  private ViewHolder viewHolder;
  private List<Items> arrayList = new ArrayList<Items>();
  public CustomAdapter(Context context, List<Items> list_items) {

    super(context, R.layout.item_layout, list_items);
    this.context = context;
    this.arrayList = list_items;
  }


  @Override
  public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) {

    View view = convertView;

    if(view == null){

      LayoutInflater layoutInflater = LayoutInflater.from(getContext());
      view = layoutInflater.inflate(R.layout.item_layout, parent,false);

      viewHolder = new ViewHolder();
      viewHolder.txt_name = (TextView)view.findViewById(R.id.name);
      viewHolder.image = (ImageView)view.findViewById(R.id.img);
      viewHolder.category = (TextView)view.findViewById(R.id.category);
      viewHolder.price = (TextView)view.findViewById(R.id.price);

      view.setTag(viewHolder);


    }else{

      viewHolder = (ViewHolder) view.getTag();

    }

    //Items items_info = getItem(position);

    viewHolder.txt_name.setText("Name: " + "" + arrayList.get(position).getName()); // name değerini textview e atıyoruz

    viewHolder.category.setText("Category: " + "" + arrayList.get(position).getCategory()); // category değerini textview e atıyoruz

    viewHolder.price.setText("Price: " + "" + String.valueOf(arrayList.get(position).getPrice()).toString()); // price değerini textview e atıyoruz


    // picasso kütüphanesi kullanarak ilgili resmi aldıktan sonra imageview e set ettik
    Picasso.with(getContext()).load(Constants.URL_IMAGES+arrayList.get(position).getPhoto()).resize(300,300).into(viewHolder.image);


    return view;

  }  private static class ViewHolder{

    TextView txt_name;
    ImageView image;
    TextView category;
    TextView price;
  }
}

Evet arkadaşlar işte bu kadar kolay ve hızlı bir şekilde sunucudan gelen verileri çekmiş olduk. Dediğim gibi kaynak kodlarını indirirseniz önemli yerlerine yorum olarak açıklamalarda ekledim ,bu kütüphanenin çalışma mantığını daha iyi anlayacaksınız. Json Parsing işlemini de otomatik olarak kendi içinde halletmeside bu kütüphanenin önemli özelliklerinden biridir.  Umarım faydalı bir ders olmuştur , Retrofit kütüphanesi ile ilgili izlenimlerinizi söylerseniz hem kullanımı açısından hem de bilgi birikimi açısından önemli olacaktır.

Tüm Android Ders, Proje ve Kaynak Kodlar için tıklayınız.

Ders hakkında soru ve önerilerinizi çekinmeden yorum bırakabilirsiniz. Bol Android’li günler sizin olsun 🙂

Sizlerden ricamız facebook.com/mobilhanem sayfamızı beğenmenizdir. Diğer dersimde görüşmek üzere kendinize iyi bakın..

3

Alper Beyler

Yüksek Lisans: Çankaya Üniversitesi / Bilgisayar Mühendisliği
Lisans: Çankaya Üniversitesi / Bilgisayar Mühendisliği (4/3.30) (2010-2014)
Lisans : Viyana Teknik Üniversitesi / Bilgisayar Bilimleri (2013)

57 Yorum

 • Başarılı bir paylaşım olmuş elinize sağlık.. Retrofit de Post işlemi ile ilgili de bilgi verirseniz sevinirim

  • saolun düşünceleriniz için.. get ve post işlemlerini yukarıda belirttiğim gibi interface yapısında oluşturmanız gerekmektedir.

 • Kaynak kodları indirdim ama MainActivity class içerisnde import fertrofit kütüphaneleri hata veriyor kodu çalıştıramadım.Çözümü nedir acaba

  • merhabalar , nasıl bir hata alıyorsunuz build.gradle kısmına zaten eklendi kütüphaneler sdk ile ilgili bir problem olabilir

 • Konuyla pek alakası yok ama bir sorum olucaktı.Android ile Google Chrome tarayıcısında bir Web Sayfasını(Face Twitter ve kötü amaçlı sayfaları) nasıl filtreleyebilrim .Öneriniz varsa çok sevinirim

 • Konuyla pek alakası yok ama bir sorum olucaktı. Aile Güvenliği ile ilgili proje aldım. Android Tarayıcıda Web Geçmişini Listeleyip Veritabanıma atabiliyorum.Bu Web geçmişinden Seçtiğim uygulamaları Filtrelemek istiyorum.Android ile Google Chrome tarayıcısında bir Web Sayfasını(Face Twitter ve kötü amaçlı sayfaları) nasıl filtreleyebilrim .Öneriniz varsa çok sevinirim

 • Merhaba hocam, sitenizi severek takip ediyorum bazı derslerde de video konulduğunu gördüm bundan sonra olacak derslerde video anlatımlı yapma şansınız var mı?

  • malesef o şekilde ilerleme şansımız şuanlık yok.. ancak siteye konulan kaynak kodları çalıştırıp video üzerinden gösterebiliyoruz.

  • tam olarak anlamadım sorunuzu , array için ayrı bir yapı oluşturursunuz jsoupda normal veri için ayrı jsoup element lerini kullanarak

   • evet yazdığım biraz havada kaldı galiba, şöyle bi örnek verecek olursam;

    {
    “firsatlar_liste”:[
    {
    “firsatId”:”212″,
    “firsatYazi”:”fsdfsdfsdf”,
    “firsatArti”:”0″,
    “firsatZaman”:”2 hafta”
    },
    {
    “firsatId”:”211″,
    “firsatYazi”:”fsdfsdfsdf”,
    “firsatArti”:”0″,
    “firsatZaman”:”2 hafta”
    }
    ],
    “firsatSayi”:40,
    “uyeSehir”:”İstanbul”
    }

    Bu tarz bi json sonucunu nasıl alabilirim, yani neticede array olmayan firsatSayı ve uyeSehir değişkenlerim de bulunmakta..

    • Merhaba, jsoup ile alakalı değil fakat bu sorduğunuz soru json parsing işlemi yapacaksınız objenin içinde bir array var zaten gördüğünüz gibi onun içindeki verilere ulaşabilirsiniz kolayca.. ( doInBackground methodu içinde yapılacak işlemler ile ) diğer belirttiğiniz veriler ise zaten json objesinin elemanları

     json çıktısını buraya yapıştırıp görebilirsin ne demek istediğimi ( http://www.jsoneditoronline.org )

     yourJsonObject.getString(“firsatSayi”); // firsatSayi verisine ulaşma
     yourJsonObject.getString(“uyeSehir”); // uyeSehir verisine ulaşma

     • Aynen hocam benim json dosyam [ ile başlamıyor şöyle başlıyor
      { bu yüzden begin array hatası veriyor. Benim Dosya şu şekilde

      {
      “status”: “ok”,
      “count”: 1,
      “count_total”: 28,
      “pages”: 28,
      “posts”: [
      {
      “id”: 502,
      “type”: “post”,
      “slug”: “android-navigation-drawer-kullanimi”,
      “url”: “http://www.bilgidostu.com/android-navigation-drawer-kullanimi/”,
      “status”: “publish”,
      “title”: “Android Navigation Drawer Kullanu0131mu0131”,
      “title_plain”: “Android Navigation Drawer Kullanu0131mu0131”,
      “content:”deneme”,
      “date”: “2016-01-18 04:00:48”,
      “modified”: “2016-06-13 14:39:46”,
      “categories”: [
      {
      “id”: 34,
      “slug”: “android”,
      “title”: “Android”,
      “description”: “”,
      “parent”: 0,
      “post_count”: 7
      },
      {
      “id”: 36,
      “slug”: “java”,
      “title”: “Java”,
      “description”: “”,
      “parent”: 10,
      “post_count”: 3
      }
      ],
      “thumbnail_images”: {
      “full”: {
      “url”: “http://www.bilgidostu.com/wp-content/uploads/navigation_drawer.jpg”,
      “width”: 720,
      “height”: 378
      }
      ]
      }

 • Merhaba, parametre olarak istek yollamak istiyorum. getData.aspx?id=5 şeklinde gibi.
  Controller kısmındaki Get kısmına bir şey yazmak istemiyorum. Fakat hata alıyorum.

  Bu şekilde istek nasıl yollayabilirim. Teşekkürler

  • merhabalar , ne şekilde bir hata alıyorsunuz tam olarak ? bir de parametre olarak istek yollamak için bu şekilde bir yapı oluşturup denermisiniz
   @GET(“/my/API/call”)
   Response getMyThing(
   @Query(“param1”) String param1,
   @Query(“param2”) String param2);

 • hocam, öncelikle güncel olarak dersler yayınladığınız için mobilhanem ailesine teşekkür ederim. bu dersinizde gerçekten faydalı oldu volley kütüphanesine göre daha avantajlı olması da şaşırtıcı. tekrardan iyi çalışmalar derslerinizin devamını bekliyorum 🙂

 • Unfor…. Hatası

  restAdapter = new RestAdapter.Builder() Satırında Hata Gösteriyor

  at com.example.newsfeed.MainActivity.onCreate(MainActivity.java:42)

  • uygulama içinde bağlandığın url in json döndürüp döndürmediğine bakar mısın ?

  • Merhaba uygulama içindemi bu sorunu yaşıyorsunuz ? yoksa retrofit de çektiğiniz veridemi eğer veri ile alakalı ise json formatını tekrardan kontrol etmelisiniz.

   • Merhaba Alper bey sorun benim json dosyamdan kaynaklı olduğunu buldum düzelttim. Bide retrofit ile post olayını anlayabilirmisiniz

 • Teşekkürler hocam gridview de resim üzerine tıkladığımızda farklı bir activity de resim açılıyor. Açıldıktan sonra geri tuşuna bastığımızsa mainactivicty kaldığı yerden devam ediyor. Bunu nasıl yapabiliriz ? ben verileri volley ile çekip json ile parse ediyorum.

  • Resmi tıkladığında yeni activity başladıkdan sonra eski activityi sonlandıra bilirsin. Activitden geri dönerken mainactivity yeniden başlatırsan olur

 • Hocam çok teşekkür ediyorum benim şöyle bir sorum var mesela 100 tane kayıt var diyelim bu yöntem ile yaptığımda 100 tane kayıt uygulama açıldığında getirilecek. Ben uygulama açılınca 10 tane kaydın getirilmesini istiyorum scroll aşağı inince getirdiğim ilk 10 kaydın devamını getirmesini istiyorum. Yani facebook uygulaması gibi scroll aşağı inince yeni verilerin yüklenmesi gibi bunu nasıl yapabilirim ? sitenizde böyle bir yazı bulamadım.

 • “/servejson ” adresine ulaşılamıyor.Geliştirmiş olduğunuz retrofitJson.php dosyasını paylaşır mısınız?

 • Merhaba hocam.Hocam retrofit le Jsoup parsing yapabilirmiyiz?Örnek bir link verirseniz sevinirim.teşekkürler

 • Hocam programı çalıştırdım gayet guzel çalısıyor ama Post kullandıgım zaman veri alamıyorum php ve programda post olarak ayarlıyorum veri gelmiyor ama get olarak yaptıgımda sıkıntı yok post işlemini nasıl yapabilirim

  • Merhaba, servis tarafı ile alakalı bir durum var siz post isteği yapıyorsanız servis tarafında yazılan kod da post isteğini alabilmesi lazım o yüzden server side tarafını gözden geçirmen gerekiyor.

 • Retrofiti hic bu kadar aciklayici anlatan bir yazi bulamamistim.Gercekten cok faydali oldu emeginize saglik Alper Hocam.

 • Merhabalar,
  Pojo’da birden fazla sınıf geliyor. Araştırdım sanırım hepsi için ayrı class’lar oluşturmak gerekiyormuş ama o şekilde yaptığımda “class is never used” ve “field is never used” hataları alıyorum. Nasıl yapmam gerekiyor? acil yardımcı olur musunuz?

 • Picasso.with(activity).load(“C:/Users/lenovo/Desktop/arabalar/”+veri.getArabaResmi()).resize(50,50).into(imageView);

  adapterimde Arabayla ilgili birçok veri çekiyorum fakat resim gelmiyor. Nedeni ne olabilir?

  • merhaba, resimleri yüklemeye çalışırken logcat de ne yazıyor bakar mısınız logcate ? ayrıca path doğru verdiğinizden emin olun.

Haftalık Bülten

Mobilhanem'de yayınlanan dersleri haftalık mail almak ister misiniz?