Android Uygulamadan Facebook Twitter Youtube Uygulamalarını Açmak

Merhaba Arkadaşlar,
Bu ipucumda Android uygulamamızdan facebook,twitter,youtube uygulamalarını nasıl açacağımızı ve eğer bu uygulamalar yüklü değilse onun yerine facebook,twitter,youtube sayfalarını nasıl açacağımızı anlattım.

Facebook Uygulama Açmak:

String facebookUrl = "https://www.facebook.com/Mobilhanem";
try {
  int versionCode = getPackageManager().getPackageInfo("com.facebook.katana", 0).versionCode;//Telefondaki yüklü facebook paketi versiyonu yeni mi ? eski mi?
  if (versionCode >= 3002850) {
    //Yeni facebook ile bu şekilde açılıyor
    Uri uri = Uri.parse("fb://facewebmodal/f?href=" + facebookUrl);
    startActivity(new Intent(Intent.ACTION_VIEW, uri));;
  } else {
    // eski facebook ile bu methodla açılıyor
    startActivity(new Intent(Intent.ACTION_VIEW, Uri.parse("fb://page/facebookappId")));
  }
} catch (PackageManager.NameNotFoundException e) {
  // Facebook yüklü değilse browserdan açacağız
  startActivity(new Intent(Intent.ACTION_VIEW, Uri.parse(facebookUrl)));
}

 

Yukarıda ki facebook sayfa id’mizi Facebook Sayfamıza gidip,Ayarlar kısmından Sayfa Bilgilerine girdiğimizde en altta facebook sayfa kodu kısmından bulabiliriz. Yada uğraşmak istemiyorsak facebook id bulucu bu linkten faydalanabiliriz.

Twitter Uygulama Açmak:

Intent intent = null;
try {
  // Eğer twitter uygulaması yüklü ise try bloğu çalışacak değilse catch a düşecek
  this.getPackageManager().getPackageInfo("com.twitter.android", 0);
  intent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, Uri.parse("twitter://user?user_id=USERID"));
  intent.addFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK);
} catch (Exception e) {
  //twitter yüklü değil browserdan açacağız
  intent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, Uri.parse("https://twitter.com/PROFILENAME"));
}
this.startActivity(intent);

 

Twitter UserId mizi bu linkten öğrenebilirsiniz.

Youtube Uygulama Açmak:

Intent intent=null; 
String url = "http://www.youtube.com/user/Mobilhanem";  
try {
    intent =new Intent(Intent.ACTION_VIEW);
    intent.setPackage("com.google.android.youtube");
    intent.setData(Uri.parse(url));
    startActivity(intent);
} catch (ActivityNotFoundException e) {
    intent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW);
    intent.setData(Uri.parse(url));
    startActivity(intent);
}

 

0

Taha Kırca

iOS & Android & Apple Watch Developer, Mobilhanem.com yazarı, Karadeniz Uşağu, Ordu Sevdalısı

Yorum Yaz

Haftalık Bülten

Mobilhanem'de yayınlanan dersleri haftalık mail almak ister misiniz?