Php Dersleri – if Else Deyimi Ve Mantıksal İşlemler

Mobilhanem.com sitemiz üzerinden anlattığımız/yayınladığımız PHP Derslerimizde  bu derste if else Deyimini  anlatacağım. Başka bir programlama dilini biliyorsanız if deyimini daha kolay anlayabilirsiniz ama ben yinede en basit haliyle sıfırdan anlatacağım. Öncelikle if ingilizcede eğer anlamına gelmektedir. bizde yazılımda koşul kullanıyorsak genelde if kullanırız.İf deyimi kullanırken Mantıksal İşlemler yapmamız gerekir. Php de mantıksal işlemler mantıksal operatörler sayesinde yapılır. Kısa bir örnek verecek olursak bugün yağmur yağmazsa dışarı çıkarım. Cümlemizde yağmurun yağıp yağmama koşuluna göre işlemler var bunu yazılımsal olarak sözde kod ile şöyle ifade ederiz.

Sözde kod: yazılımın algoritmasını adım adım oluştrumak amaçlı yazdığımız herhangi bir dilin yapısını kullanmadan kelimelerle ifade ettiğimiz yazılardır. Sahte kod olarakta geçer.

if(YagmurYagacak) dışarı çıkmam.

else Yağmur yağmayacak, dışarı çıkarım. şeklinde ifade edebiliriz.

İf  Yapısı Akış Diyagramı

Programlama dillerinde genel olarak akış diyagramı vardır. Aşağıda if deyimine ait akış diyagramını ekleyip onun üzerinden konuşalım.

 

İf-Koşulu-Php

Gördüğünüz üzere if deyiminde bir adet giriş ve iki adet çıkış var. Programlama dilleri Doğru(1) ve Yanlış(0) olarak çalıştığı için if yapısında da koşulun doğru veya yanlış olması durumuna göre iki farklı çıkış olur.

 

 

 

 

 

İf deyiminde illede bir else kullanmaya gerek yoktur. Mesela Evde ekmek yoksa ekmek ve yumurta al diye bir cümlemiz olsun. Sözde kodumuzu yazacak olursak

if(evdeEkmekYoksa) ekmekte al

yumurta al

gördüğünüz gibi her durumda yumurta alacağız ve evde ekmek yoksa ekmekte almış olacağız.

Php De Mantıksal İşlemler (Lojik İşlemler)

Biz normal konuşurken yukarıdaki kurduğumuz cümleler gibi  şartlı- koşullu cümleler kullanabiliriz. Ama programlama dilleri yukarıdaki şekilde konuşursak bizi anlayamaz bizde bu yapılarımızı bilgisayarın anlayacağı dilden yazabilmek için mantıksal operatörler kullanırız. En çok kullanılan mantıksal operatörleri aşağıda açıklamalarıyla beraber yazacağım ve bunları örnekler üzerinde test edeceğiz.

Operatör Açıklama/Örnek Kullanım
 == (eşit) İki değer eşitse true, değilse false(A==B) => false
 === (denk) İki değer hem eşit hemde veri tipleri aynı ise  true, değilse false

((int)A===(string)B) => false

 != (eşit değil) İki değer eşit değilse true, eşitse false(A!=B) => true
 > (büyüktür) ilk değer ikincisinden büyükse true,değilse false(A>B) => false
 < (küçüktür) ilk değer ikincisinden küçükse true, değilse false(A<B) => true
 >= (büyük eşitse) ilk değer ikincisinden büyük veya eşitse true,değilse false(A>B) => false
 <= (küçük eşitse) ilk değer ikincisinden küçük veya eşitse true,değilse false(A<B) => true

Yukarıdaki mantıksal yapılar en basit mantıksal operatörlerdir. İlerleyen derslerimizde birleşik mantık operatörlerinide göreceğiz.

İf Else Yapısı Kullanımı

Kısaca if else yapısı aşağıdaki şekilde kullanılır.

<?php

// if kısmı çalışır bir örnek
if(1) echo "if bloğu çalışır";
else echo ' else bloğu çalışmaz.';

//else kısmı çalışır bir örnek

if(0) echo 'if kısmı çalışmaz';
else echo 'else kısmı çalışır.';?>

Çok önemli bir konuya değinecek olursak if yapısını kullanırken derleyici if yapısının nerede başlayıp nerede bittiğini anlaması için if yapısının kodlarını yazmak için süslü(küme parantezi) parantezler kullanırız. Eğer if deyiminin içine tek satır kod yazacaksak,  php bu tek satırın if e ait olduğunu anlar ve süslü paranteze gerek kalmaz.  Yukarıdaki verdiğimiz kullanımda tek satırlık kod yazdığımız için süslü parantez kullanmadık.  İf else yapısının içerisine çoklu kod yazacaksak aşağıdaki şekilde kullanmamız gerekir.

// if kısmı çalışır bir örnek
if(1) {
	// if içinde istediğimiz işlemeri yaparız
	echo "if deyimi değer true olduğu için çalışır";
}else {
	// else içinde istediğimiz işlemleri yaparız
	echo 'else deyimi çalışmaz.';
}


// else kısmı çalışır bir örnek
if(0) {
	// if içinde istediğimiz işlemeri yaparız
	echo "if deyimi değer false olduğu için çalışmaz";
}else {
	// else içinde istediğimiz işlemleri yaparız
	echo 'else deyimi çalışacaktır.';
}

İf Else Örnekleri

Şimdi öğrendiğimiz mantıksal yapılarla if else örnekleri yapalım.

$sayi1 = 5;
$sayi2 = 3;
$yazi = "mobilhanem";

if($ayi1 == $sayi2) echo "$sayi1 ve $sayi2 sayıları eşittir.";
else echo "$sayi1 ve $sayi2 sayıları eşit değil.";

 

İf ile ilgili en güzel örnek olan 3 sayıdan en büyüğünü bulalım. Algoritmamızı hazırlayacak olursak 3 sayıdan en küçüğünü veya en büyüğünü bulma işlemi yapacaksak varsayılan olarak 1. sayı en küçük kabul edilir. ve en küçük sayımız diğer sayılarla karşılaştırılır. Kodumuzu yazacak olursak:

$sayi1 = 5;
$sayi2 = 7;
$sayi3 = 3;
// sayılarımızı tanımladık.
$enKucuk = $sayi1;  // en küçüğü say1 kabul ettik 
if($sayi2 < $enKucuk) {
	$enKucuk = $sayi2; // en küçüğü sayı2 yaptık ve ekrana bir uyarı verelim 
	echo ' En Küçük Sayı:'.$sayi2.' Olarak Güncellendi. <br/>';
}else {
	// eğer küçük değilse ekrana yine bir uyarı verelim 
	echo "$sayi2 Sayısı $enKucuk Sayısından Daha Büyüktür. <br/>";
}

if($sayi3 < $enKucuk) {
	$enKucuk = $sayi3; // en küçüğü sayı3 yaptık ve ekrana bir uyarı verelim 
	echo " En Küçük Sayı: $sayi3 Olarak Güncellendi. <br/>";
}else {
	// eğer küçük değilse ekrana yine bir uyarı verelim 
	echo "$sayi3 Sayısı $enKucuk Sayısından Daha Büyüktür. <br/>";
}

// işlemlerimiz sonucunda bulduğumuz en küçük sayıyı ekrana yazdıralım.

echo " $sayi1, $sayi2, $sayi3 Sayılarının En Küçüğü $enKucuk Sayısıdır.";

Kodumuzu açıklama satırları ile açıkladık ama kısaca üzerinden geçecek olursak:

  • Sayılarımızı oluşturduk
  • say1 i en küçük olarak kabul ettik.
  • say2 ile en küçüğü karşılaştırdık eğer sayı2 daha küçükse enKucuk değişkenimizin değerini güncelledik ve ekrana bilgi mesajı verdik. küçük değilse de küçük değil diye bir uyarı verdik.
  • yukarıdaki işlemin aynısını sayı3 için de uyguladık ve bilgi mesajlarımızı verdik.
  • Bulduğumuz en küçük sayıyı ekrana yazdırdık.

Sizde daha iyi anlayabilmeniz adına 3 sayının en büyüğünü bulma örneği yapabilirsiniz karşılaştığınız herhangi bir hata falan olursa Soru Cevap Kısmından sorup hemen cevap alabilirsiniz.

Mantıksal Denk Operatörü Nedir?

Mantıksal denk(===) operatörü ile ilgili bir öenek yapalım ve dersimizi bitirelim arkadaşlar.  Bu opeatör php de veri tipleri derleyici tarafından oluşturulduğu için kullanılır. denk operatörü açıklamasında da dediğimiz gibi eğer iki değişkenin hem veri tipi hem değeri eşitse true değeri döndürür. Örnek verecek olursak:

$sayi1 = 5;
$sayi2 = "5";
$sayi3 = 5;
// eşitmi kontrol edelim
if($sayi1 == $sayi2) {
	echo "$sayi1 ve $sayi2 Sayıları eşittir denkliğine bakmak lazım <br/>";
}else {
	echo " $sayi1 ve $sayi2 Sayıları Eşit Değil<br/>";
}

// denmki diye kontrol ettik. biri $sayi1 integer  $sayi2 string olduğu için denk değildir. 
if($sayi1 === $sayi2) {
	echo " $sayi1 ve $sayi2 Sayısı hem eşit hemde Denktir.<br/>";
}else {
	echo "$sayi1 ve $sayi2 Sayıları denk değildir eşitliğine birşey söyleyemem şu anda<br/>";
}

// denmki diye kontrol ettik. biri $sayi1 integer  $sayi2 integer olduğu için denktir diyecektir.. 
if($sayi1 === $sayi3) {
	echo " $sayi1 ve $sayi3 Sayıları hem eşit hemde Denktir.<br/>";
}else {
	echo "$sayi1 ve $sayi3 Sayıları denk değildir eşitliğine birşey söyleyemem şu anda<br/>";
}

Programlamanın bel kemiği olan if else yapısını öğrendik arkadaşlar. Bir Sonraki Dersimiz olan PHP Dersleri – İf else if ve Birleşik Mantık Operatörleri Dersimizde Görüşmek Üzere 🙂

Konuyla ilgili yorumlarınızı konu altından yapabilirsiniz, ayrıca sorularınızı yine konu altından ve Mobilhanem Soru&Cevap bölümünden sorabilirsiniz.

Tüm Php Dersleri için tıklayınız..

 

16

Vehbi Akdoğan

Erzurum Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Mezunu
Web & Android Developer
#erzurumspor

2 Yorum

Haftalık Bülten

Mobilhanem'de yayınlanan dersleri haftalık mail almak ister misiniz?