Swift Değişken Tanımlama ve Veri Tipleri

Merhaba arkadaşlar ,
mobilhanem.com sitemiz için anlattığımız/yayınladığımız Swift Dersleri serimize bu yazımızda Swift Değişken Tanımlama ve Veri Tipleri ile devam edeceğiz. Bir önceki yazımızda xcode kurulumundan bahsetmiştik. Bu dersimizde programlama dillerinin  en temel yapıları sayılabilecek olan değişkenlerden ve veri tiplerinden bahsedeceğiz. Bu derse başlamadan önce xcode’u kurmak ve playground  üzerinde swift kodu yazabilmek için bu dersimizi okumanızı tavsiye ederim.

Swift Değişken Tanımlama

Değişkenleri tanımlayıp değer atadıktan sonra derleyicimiz atadığınız değerin türüne göre , atadığınız değişkenin türünü belirlemektedir . Peki değişkeni nasıl tanımlayacağım diye düşünüyorsanız aşağıdaki playground üzerinde yapmış olduğum tanımlamalara bakabilirsiniz.

let siteIsmi = "mobilhanem" // String

var okuyucuSayisi = 232446 // Int

Peki Nedir Bu Var İle Let ?

Kafanızdaki soruları duyar gibiyim nereden çıktı şimdi bu var ile let ? Nedir bunlar ? var ile tanımladığınız değişkeni sonradan aynı veri türünde olan başka bir değerle değiştirebilirken bunu let ile tanımladığınız değişkene uygulayamazsınız .Kısacası uygulamanızın içerisinde sabit bir değeriniz var ise bunu let ile tanımlayabilirsiniz , öbür taraftan en azından bir kere bile değişmesi muhtemel olan bir değişkeniniz var ise  var ile tanımlayabilir ve daha sonra değerini değiştirebilirsiniz .Yukarıdaki playground üzerinde let ile tanımlanmış olan siteIsmi değişkenine string bir değer atanmış ve değişkenin türü string olmuştur. Peki bunun string olduğunu nereden görebileceğim ben ? Klavyenizde bulunan Alt( alt ⌥) tuşuna basılı tutarak değişkenin üzerine tıklayıp türünü rahatlıkla görebilirsiniz. Değişkeni tanımlarken türünü belirtmek istiyorsanız aşağıdaki gibi bi notasyonla bunu gerçekleştirebilirsiniz.

let siteIsmi: String = "mobilhanem" // String

var okuyucuSayisi: Int = 232446 // Int

Yukarıdaki kod bloklarında  yazılmış olan iki farklı tanımlama arasında bir fark yoktur. Birincisinde atadığınız değere göre değişkeninizin türü belirlenirken ikincisinde ise tanımladığımız değişkenin türünü kendimiz belirtiyoruz. Swift değişken tanımlama işlemini böylelikle yapmış oluyoruz.

Integer(int)

Türkçe karşılığı olarak integer’lar tam sayılardır. Integer’lar  -2,147,483,648 ile 2,147,483,647 arasındadır. Örneğin 2004 , -2004 birer tam sayı iken 20.04 bir tamsayı değildir. Bir başka deyiş ile 2004 ve -2004 int iken 20.04 int değildir.

let gecenYil: Int = 2017

let gelecekYil = 2019

Double ve Float

Double ve Float , ondalıklı sayıları ifade etmek için kullanılır. Değişkeninizin değeri küsuratlı bir sayı ise double veya float kullanabilirsiniz. Double ile float arasındaki fark ise double 64 bit sayıları temsil ederken float ise 32 bit sayıları temsil eder.İki veri türümüzü karşılaştırdığımızda float’ın double’a göre herhangi bir üstünlüğü yoktur. Aşağıda floatSayi ve doubleSayi isimlerinde iki değişken tanımlayıp floatSayi değişkenin türüne Float , doubleSayi değişkenin türüne ise Double atayıp ikisinede 20.04 değerini atadım. Bu iki değişkenin türü farklı olup ikiside aynı değeri tutmaktadırlar.

var floatSayi: Float = 20.04 // Float

var doubleSayi: Double = 20.04 // Double

Ve şimdi playground üzerinde küsuratlı bir sayı tanımlayıp, tanımladığınız değişkeninizin veri türüne bakınız (yukarıda bahsedilen şekilde). Acaba derleyici Double mı , Float mı olarak algıladı. Cevabınızı konu altından yorum olarak yapabilirsiniz 🙂

Booleans

Bir başka değişken türümüz ise Boolean’lar . Peki nedir bu boolean ? Boolean, mantıksal değerlerdir ve sadece iki farklı değeri vardır true (doğru) ve  false (yanlış).Booleanları if yapılarında ve döngülerde kullanmak gayet kullanışlıdır. If yapıları sonraki derslerimizde anlatılacaktır.

var portakallarTuruncudur: Bool = true 

if portakallarTuruncudur {
  print("If koşulu sağlandı ve bu satır çalıştırıldı ")
} else {
  print("If koşulu sağlanmadı")
}

 

Yukarıdaki örnekte var ile sabit bir değişken yarattık ve bu değişkenimiz boolean türünde ve değeride true. If yapısı türkçede “eğer” ile eş anlamlıdır. Yukarıda if ile sağlanan kontrol yapısının karşılığı ise şöyledir

eğer portakallarTuruncudur değişkeni true ise print(“If koşulu sağlandı ve bu satır çalıştırıldı”) komutunu çalıştır ,

eğer true değilse print(“If koşulu sağlanmadı”) komutunu çalıştır” şeklindedir. Ve örneğimizdeki portakallarTuruncudur’un değeri true olduğu için if koşulu sağlanmıştır ve else bloğu çalıştırılmamıştır.

Küçük bir soru ,  portakallarTuruncudur değişkeninin değerini nasıl false yaparsınız ve false olduktan sonra hangi komut çalıştırılır ? Cevaplarınızı yorum olarak yapabilirsiniz 🙂

Konuyla ilgili yorumlarınızı konu altından yapabilir, sorularınızı sorucevap.mobilhanem.com adresinden ve konu altından sorabilirsiniz.

Swift Eğitimleri serimizdeki tüm derslerin listesine buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: https://developer.apple.com/library/content/documentation/Swift/Conceptual/Swift_Programming_Language/TheBasics.html#//apple_ref/doc/uid/TP40014097-CH5-ID309

9

Taha Eren Buyruk

Başkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği.

5 Yorum

 • Öncelikle benim derleyici “Double” algıladı 🙂

  İkinci sorunuzun cevabı da;

  var portakallarTuruncudur: Boolean = false
  olursa değişken değeri False olur. Ama sonuç yine
  print(“If koşulu sağlandı ve bu satır çalıştırıldı”) komutunu çalıştırır.. 🙂

  Ama bir sorunum var birinci satırı yazdığımda Boolean kısmı hata veriyor. Hata aynen şudur; “Use of undeclared type ‘Boolean'” sebebi nedir, nasıl düzeltirim?

  var portakallarTuruncudur: Boolean = true

  • var portakallarTuruncudur: Bool = true veya var portakallarTuruncudur = true şeklinde bir tanımlama yapmanız gerekmektedir.

   İkinci soru için ise portakallarTuruncudur değişkeninin değerini false yaptığınız zaman else bloğu çalıştırılır 🙂

 • Sanırım cevap;
  var portakallarTuruncudur = false
  olacaktı ve else bloğu çalıştırılacaktı.

Haftalık Bülten

Mobilhanem'de yayınlanan dersleri haftalık mail almak ister misiniz?