Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Giriş

Kayıt Ol

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu. Fusce viverra neque at purus laoreet consequa. Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat.

Temel Java Dersleri – Java Veri Tipleri ve Değişkenler

Merhaba Arkadaşlar,
mobilhanem.com üzerinden yayınladığımız/anlattığımız derslerimize Temel Java Dersleri serisi altında Java Veri Tipleri ve Değişkenler konusuyla devam ediyoruz.

Önce ki derslerimizi inceleyen arkadaşlar, IntelliJ IDEA IDE’si üzerinde nasıl proje hazırlanacağı ile ilgili fikir sahibi olmuşlardır. Bu dersimizde biraz daha temel konuları ele alacağız. Java Veri Tipleri ve Değişkenler kod geliştirme aşamasında büyük önem arz etmektedir. Bu dersimizde “tam sayı”, “reel sayı”, “karakterler” ve “mantıksal değer” değişkenlerinden bahsedeceğiz. Bu değişkenler dışında diziler ve string hakkında detayları bir sonraki dersimizde ele alacağız.

Tam SayılarReel SayılarKarakterlerMantıksal Değerler
bytefloatcharboolean
shortdouble
integer
long

Java Veri Tipleri ve Değişkenler ‘in detaylı anlatımlarına geçmeden önce genel olarak bir değişkenin nasıl tanımlandığını göstermeye çalışalım.

Veri tipleri yukarıdaki tabloda gördüğünüz byte, short, int, long, float, double, char veya boolean olabilir. Değişken adı tamamen geliştiriciye kalmış değişkene verilen isimdir.

Tam Sayılar

Java Veri Tipleri ve Değişkenler - 1

Java Veri Tipleri ve Değişkenler konumuza tam sayı veri tipleriyle başlıyoruz. Java’da 4 çeşit tam sayı tipi vardır, bunlar diğer tüm yazılım dillerinde olduğu gibi bit lerle ifade edilir. Her bir tipin bit olarak bir büyüklüğü ve destek verdiği bir aralık vardır.

BYTE: byte en küçük tam sayı tipidir. Büyüklüğü 8 bit tir ve -128 ile +127 arası değer alır. Kod geliştirirken byte anahtar kelimesi ile tanımlama yapılır.

Yukarıda görmüş olduğunuz kod satırında byte veri tipiyle değeri 45 olan “byteDeger” değişken adıyla bir tanımlama yapılmıştır. Yukarıda tanımlanan byteDeger değişkenine -128’den küçük veya +127’den büyük bir değer tanımlandığı takdirde geliştirme anında hata ile karşılaşılacaktır.

SHORT: Büyüklüğü 16 bit olan short veri tipi -32768 ile +32767 arasında bir değer alabilir. Kod geliştirirken short anahtar kelimesi ile tanımlama yapılır.

Yukarıda görmüş olduğunuz kod satırında short veri tipiyle değeri 64 olan “shortDeger” değişken adıyla bir tanımlama yapılmıştır. Eğer değer olarak -32769 veya 32678 verseydik geliştirme anında hata ile karşılaşacaktık.

INTEGER: En çok kullanılan veri tipidir. 32 bitlik veri tipi, -2.147.483.648 ile 2.147.483.647 arasında bir değer alabilir. Kod geliştirirken int anahtar kelimesi ile tanımlama yapılır.

Yukarıda görmüş olduğunuz kod satırında integer veri tipiyle değeri 75 olan, “integerDeger” değişken adıyla bir tanımlama yapılmıştır. Eğer yukarıda belirttiğimiz değer aralığından daha küçük veya daha büyük bir tanımlama yapılırsa geliştirme anında hata ile karşılaşılır.

LONG: En büyük tam sayı değeridir. 64 bitlik büyüklüğe sahiptir ve -9,223,372,036,854,775,808 ile 9,223,372,036,854,775,807 arasında bir değer alabilir. Kod geliştirirken long anahtar kelimesi ile tanımlama yapılır. Integer veri tipinin yetersiz olduğu durumlarda kullanılabilir. Bu duruma en güzel örnek ise bilimsel hesaplamalar veya Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlık Numarası tanımlamaları verilebilir.

Elbetteki bu tipleri sahip oldukları değer aralıklarına göre kullanmak çok mantıklı olmayacaktır. Bunun yerine tecrübe ettikçe hangi işlem için hangi veri tipi kullanılır rahatlıkla karar verebilirsiniz. Örneğin programda kullanıcının yaşıyla işlem yapacaksanız int veya bir dosyadaki verileri okuyacaksanız byte veri tipini kullanmanız en mantıklı yöntem olacaktır.

 

Reel Sayılar:

primitive1

Java’da iki çeşit reel sayı tipi vardır. Tam sayı tiplerinde olduğu gibi reel sayı tipleri de bit lerle ifade edilir. float veri tipi 32 bitlik büyüklüğe sahipken double veri tipi 64 bit lik büyüklüğe sahiptir.

FLOAT: float veri tipi 32 bitlik büyüklüğe sahiptir ve 1.4×10^-45 ile 3.4×10^38 aralığında bir değer tanımlanabilir. float veri tanımlarken değişken verisinin sonuna “f” veya “F” koyularak verinin tipinin float olduğu belirtilir. Aksi halde java bunu double olarak algılayacağı için hata verecektir. Aşağıdaki örneklerle konuya biraz daha açıklık getirmeye çalışalım.

float veri tipinin sonuna “f” veya “F” koyulmadığında Java bu tanımlamadaki veri tipini double olarak algılayacağı için geliştirme anında hata verecektir. Kod geliştirirken float anahtar kelimesi ile tanımlama yapılır.

DOUBLE: double veri tipi 64 bitlik büyüklüğe sahiptir ve 4.9×10^-324 ile 1.8×10^308 arasında bir değer tanımlanabilir. Kod geliştirirken double anahtar kelimesi ile tanımlama yapılır.

 

Karakterler:

CHAR: Java da karakterler char veri tipi içinde saklanır. C/C++ gibi yazılım dillerinde char veri tipi 8 bitlik büyüklüğe sahipken, Java’da 16 bitlik büyüklüğe sahiptir. Bunun sebebi Java’nın Unicode karakter setini kullanıyor olmasıdır. Ayrıca Java ASCII kod yapısını da desteklemektedir. Kod geliştirirken char anahtar kelimesi ile tanımlama yapılır.

Yukarıda tanımlanan değişkenlerin ikisi de A karakterini belirtmektedir.

 

Mantıksal Değerler:

BOOLEAN: Java mantıksal değerlerini saklamak için boolean veri tipi kullanılmaktadır. Boolean veri tipi true ve false olmak üzere iki farklı değer alabilmektedir. boolean veri tipi genellikle koşul belirtirken veya bir döngüde kullanılabilir. Kod geliştirirken boolean anahtar kelimesi ile tanımlama yapılır.

Aşağıda ki örnekte oluşturduğumuz sınıf içerisinde bahsettiğimiz tüm veri tiplerini tanımlayıp, örneklendirelim.

 

Bu dersimizde sizlere Java Veri Tipleri ve Değişkenler hakkında bilgi vermeye çalıştık. Dersimizde bahsettiğimiz veri tipleri “Primitive” veri tipleri olarak geçmektedir. Bu tipler dışında kalan diğer veri tiplerine ilişkin derslerimizi önümüzdeki günlerde hazırlayacağız.

Konuyla ilgili yorumlarınızı konu altından yapabilirsiniz, ayrıca sorularınızı yine konu altından ve Mobilhanem Soru&Cevap bölümünden sorabilirsiniz.

Tüm Temel Java Dersleri için tıklayınız..

Yazar Hakkında

Java & Android & iOS Developer, elektronik imza, mobil imza java kriptoloji konusunda uzman, teknoloji bağımlısı...