iOS – Swift Dersleri (Collection Types)

Merhaba Arkadaşlar,
Mobilhanem’deki Swift paylaşımlarımıza Array (dizi), Set (küme) ve Dictionary‘i içeren Collection Type’lar (Tip) ile devam ediyoruz. Bu yazı içinde Collection tiplerini oluşturma, bu tipler içindeki bilgileri okuma, değiştirme ve silme gibi işlemler hakkında bilgiler bulacaksınız.

arrays_sets_dictionaries

İlk inceleyeğimiz konu olan Array’ler ile başlayalım:

Arrays (Diziler)

Aynı tipteki değerleri sıralı bir şekilde tutmamızı sağlayan collection tipidir. Aynı değer bir dizi içinde değişik sırada birden fazla bulunabilir. Swift’te dizileri uzun olarak Array<Element> şeklinde tanımlayabiliriz. Bu dizi Element tipindeki değerleri tutmamızı sağlar. Bunun kısa formu olarak [Element] şeklinde de tanımlama yapabiliriz. Bu iki tip tanımlama fonksiyonel olarak aynıdır. Biz bu yazıda kısa olan formu kullanacağız.

Aşağıda diziler ile ilgili bazı işlemleri anlamaya çalışalım:

Sets (Kümeler)

Aynı tipteki tekil elemanlardan oluşan elemanları sırasız bir şekilde tutan collection tipidir. Elemanlarımızı sırası önemli değil ise ve her elemanın bir kere kullanılmasını garanti altına almak istersek dizi yerine Set kullanmayı tercih edebiliriz. Kümeleri Set<Element> şeklinde tanımlayabiliriz.

Set Operations (Küme İşlemleri)

Swift’te küme ile ilgili işlemlerin daha kolay yapılabilmesi için birleşim, kesişim vb. gibi küme işlem methodları bulunur:

set_operations

Görselden de anlaşılacağı üzere yeşil alanları bulmak için ilgili fonksiyonları kullanıyoruz:

Altküme ve kapsar işlemleri için de methodlar mevcuttur:

subset_superset

Dictionary

Ayni tipteki key’ler ile aynı tipteki value’ları (değer) sırasız bir şekilde tutmamıza yarayan collection tipidir. Dictionary’deki her kayıt bir key’e ve bu key değerine karşılık gelen bir value’ya sahiptir. Bir dictionary’de bir key değeri birden fazla kere bulunamaz. Kayıtlar sırasız bir şekilde tutulurlar. Dictionary’lerde key’i tanımlayıcı olarak, bu key’in value’sunu da bu tanımlayıcının anlamı olarak düşünebiliriz. Gerçek hayattaki “sözlük” ile aynı mantıktadır.

Bu paylaşımımızda Array, Set ve Dictionary collection tiplerine değinmeye çalıştık. Mobilhanem‘de Swift paylaşımlarına devam edeceğiz. Bizi takipte kalın. Soru ve yorumlarınız için aşağıdaki formu kullanabilirsiniz.

Swift ile ilgili tüm paylaşımlarımıza buradan ulaşabilirsiniz.

iOS – Swift Dersleri (Fonksiyonlar (Functions))

Kaynak: developer.apple.com

0

Aycan Ayhan

2 Yorum

Haftalık Bülten

Mobilhanem'de yayınlanan dersleri haftalık mail almak ister misiniz?