iOS – Swift Dersleri (Strings, Characters)

Merhaba Arkadaşlar,
Mobilhanem üzerinden devam ettiğimiz Swift paylaşımlarımızı String ve Character’ler ile sürdürüyoruz. String’ler, Character dizisi olarak ifade edebileceğimiz data tipleridir. String’lerin içeriği karakter (Character) değerlerinden oluşur.

String’leri aşağıdaki gibi çift tırnak içinde başlangıç değeri vererek tanımlayabiliriz:

Boş String

Bir string’e başlangıç değeri olarak boş string vermek istersek aşağıdaki yollardan birini kullanabiliriz:

Bir String’in boş olup olmadığın isEmpty özelliği (property) ile anlayabiliriz:

String Değişkenliği (Mutability)

Objective C’de içeriği değiştirilebilir ya da değiştirilemez stringler NSString ve NSMutableString olarak birbirinden ayrılıyordu. Swift’te böyle bir ayrım bulunmuyor.

Not: String’ler value types‘tır. Bir string’i fonksiyon ya da metod’a parametre olarak gönderdiğimizde String’in değeri parametre olarak kopyalanır. Fonksiyon/metod içinde yapılan herhangi bir değişiklik, parametre olarak gönderilen String’in içeriğini etkilemez.

Character’ler

String’i oluşturan Character’lere ulaşmanın bir yolu for-in döngüsü kullanmaktır. (Döngüler ile ilgili daha fazla bilgi için: Döngüler (Loops))

Character sabitini aşağıdaki gibi de oluşturabiliriz:

Character dizisinden de String oluşturabiliriz:

String ve Character’leri Birleştirme

String’ler artı (+) işareti ile birleştirilebilirler:

String birleştirmenin bir başka yolu:

String’e bir Character eklemek istersek append() methodunu kullanıyoruz:

String Interpolation

Değişik tiplerdeki değişkenleri, sabitleri vs. kullanarak String oluşturmaya String Interpolation diyebiliriz:

String karakterlerini Sayma

Bir String’deki karakter sayısını bulmak için count özelliğini (property) kullanabiliriz:

String Kıyaslama (Comparing)

String’leri (==) ve (!=) ile kıyaslayabiliriz:

Bu paylaşımımızda String ve Character sınıflarına değinmeye çalıştık. Mobilhanem‘de Swift paylaşımlarına devam edeceğiz. Bizi takipte kalın. Soru ve yorumlarınız için aşağıdaki formu kullanabilirsiniz.

Swift ile ilgili tüm paylaşımlarımıza buradan ulaşabilirsiniz.

iOS – Swift Dersleri (Collection Types)

Kaynak: developer.apple.com

0

Aycan Ayhan

Yorum Yaz

Haftalık Bülten

Mobilhanem'de yayınlanan dersleri haftalık mail almak ister misiniz?