Kotlin Dersleri – Kotlin Operatörler – 2

Merhaba Arkadaşlar,
Mobilhanem.com sitemiz üzerinden anlattığımız / yayınladığımız Kotlin Dersleri serimize bu dersimizde Kotlin Operatörler dersinin 2. dersi ile devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde Basit Atama Operatöri , Tekil Operatörler ve Aritmetik operatörlerden bahsetmiştik. Bu dersimizde ise İlişkisel ve eşitlik Operatörü’nden , Mantıksal Operatörler’den ve Karşılaştırma Operatörü’nden bahsedeceğiz. Bir önceki dersimiz için tıklayınız.

Kotlin Operatörler

1 – Basit Atama Operatörü (Ders 1’de anlatıldı)

2 – Aritmetik Operatörler (Ders 1’de anlatıldı)

3 – Tekli Operatörler (Ders 1’de anlatıldı)

4 – Eşitlik ve İlişkisel Operatörler

5 – Mantıksal  Operatörler

6 – Karşılaştırma Operatörleri

Biz bu dersimizde 4, 5  ve 6 numaralı Operatörleri inceleyeceğiz.

Eşitlik ve İlişkisel Operatörler

Eşitlik ve İlişkisel Operatörler iki farklı değişkenin eşitliğini veya arasındaki ilişkiye yönelik farklılıkları ortaya çıkarmaya yarayan operatörlerdir.

 • ==(eşittir),
 • !=(eşit değildir)
 • > (büyüktür)
 • <(küçüktür)
 • >=(büyük eşittir)
 • <= (küçük eşittir) operatörlerinden oluşur. Operatörleri aşağıdaki örnekle daha iyi anlayabilirsiniz:
Yukarıdaki örnekte görüldüğü üzere

 • “== “operatörü iki değer eşit olduğunda true , eşit değilse false
 • “>” operatörü ilk değer ikinci değerden büyükse true , değilse false
 • “<” operatörü ilk değer ikinci değerden küçükse true , değilse false döner.

Bunların dışında >=(büyük eşit) ve <= (küçük eşit)  operatörleri bulunur. Aşağıdaki örnekte kullanımını anlatmaya çalışacağız.

 

 • “>=”  operatörü iki değer eşit veya ilk değer ikincisinden büyükse true , ilk değer ikincisinden küçükse false
 • “=<” operatörü iki değer eşit veya ilk değer ikincisinden küçükse true , ilk değer ikincisinden büyükse  false döner

Mantıksal Operatörler

Birden fazla Eşitlik ve İlişkisel operatörü aynı statement(koşul yapısı) içinde kullanılmasını sağlayan operatörlerdir diyebiliriz.

 • && ve
 • || veya
 • ! (NOT yani değili) şeklinde Kotlin dilinde kullanacağımız mantıksal operatörlerdir.

Öncelikle tablo üzerinden göstermeye çalışalım.

 

 Operator  Açıklama Örnek
       &&Mantıksal AND operatörü.
Eğer iki taraftaki değişken
de true değilse false döner
 A = true , B = true

(A && B) true döner


A = true , B = false

(A &&B ) false döner


A = false , B = false

(A &&B ) false döner

         ||Mantıksal OR operatörü.
Eğer operatörün iki
tarafındaki değişkenlerden birisi
true ise sonuç  true döner.
 A = true , B = true

(A || B) true döner


A = true , B = false

(A || B ) true döner


A = false , B = false

(A || B ) false döner

        !Mantıksal NOT operatörü.
true değeri false a,
false değeri true’ya çevirir
 A = true , B false

(A && B) false döner

!(A && B) true değer döner..

Gelelim örneklerimize :

Karşılaştırma Operatörleri

Karşılaştırma operatörü ile bir objenin verilen bir sınıftan mı türetildiği sorusuna cevap bulmak için kullanılır.

Örnek üzerinden daha rahat anlayabiliriz :

Arkadaşlar bizim anlatacak olduğumuz Kotlin Operatörler‘i bu kadar. Konuyu bitirmeden önce şuna değineceğim. Bir önceki dersimizde Aritmetik işlemlerde işlem sıralamasından bahsetmiştik. Aslında bu işlem sırası sadece Aritmetik işlemler için değil tüm operatörler için geçerlidir. Karışık bir statement ‘ta(koşul yapısında) önce && (ve) mi yapacam yoksa %mod mu alacam , yoksa !(not) işlemi mi gerçekleştiricem sorusunun cevabı aşağıdaki tablodadır. Aşağıdaki tablo operatörlerdeki öncelik sırasını vermektedir.

Operatör KategorisiOperatörler
Tekilx++, x–, ++x , –x
Çarpimsal,Bölme ,Mod* / %
Toplamsal, Çıkarma+ –
Iliskisel< ,> ,<=, >=
Eşitlik== ,!=
Mantıksal Ve (AND)&&
Mantıksal VEYA (OR)||
Atama (Assignment)= ,*= , /= , %= , += , -=

Kotlin Operatörler dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde if ve if else koşul yapıları ile devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın.

Konu hakkında sorularınızı konu altından ve ya SoruCevap sitemizden sorabilirsiniz.

Tüm Kotlin derslerimiz için tıklayınız.

9

Taha Kırca

iOS & Android & Apple Watch Developer, Mobilhanem.com yazarı, Karadeniz Uşağu, Ordu Sevdalısı

1 Yorum

Haftalık Bülten

Mobilhanem'de yayınlanan dersleri haftalık mail almak ister misiniz?