Anotasyon

Temel Java Dersleri – Math Sınıfı

Merhaba Arkadaşlar,
mobilhanem.com sitemiz üzerinden anlattığımız/yayınladığımız derslerimize Temel Java Dersleri serisi ile devam ediyoruz. Bu dersimizde matematiksel işlemleri bizim yerimize yapan Math Sınıfı kullanımı ile devam edeceğiz.

Math sınıfı Java Lang kütüphanesi ile otomatik olarak gelmektedir. Math sınıfını kullanmak için bir önceki derste anlattığımız Scanner Sınıfı gibi import etmemiz gerekmemektedir. (Object class’ına import edildiği için bizim etmemize gerek kalmamaktadır. İlerleyen derslerde daha iyi anlayacağız) Scanner Sınıfı ve import kavramları için bu dersimizi inceleyebilirsiniz. Neden import etmemiz gerekmiyor diyorsanız Math Sınıfı “java.lang” paketinin içinde bulunmaktadır ve default olarak import edilmiş durumdadır. Yani bizim tekrar import etmemize gerek kalmamaktadır.

Math Sınıfının methodları static methoddur. Static method kavramını ilerleyen derslerimizde anlatacağız. Ancak kısaca bahsetmek gerekirse bir sınıfın static olmayan bir method yada değişkenine erişmek için o sınıftan bir Obje oluşturmak gerekiyor. Bu nasıl oluyor diyorsak aşağıda bir sınıfın hem static methoduna hemde static olmayan methoduna nasıl erişilir örnek vereceğim.

// Static olmayan methoda ulaşmak için önce o sınıftan new kelimesi bir obje yaratılır.

Deneme deneme = new Deneme(); // Obje oluşturuldu

deneme.ornekMethod(); //static olmayan methoda ulaşıldı

//Static methoda ulaşmak

Deneme.ornekMethod2();

Evet yukarıdaki anlattıklarımı ilerleyen derslerde çok daha detaylı anlatacağız. Şuanlık ön bilgilendirme olması için anlatmaya çalıştım. Math Sınıfının da methodları static olduğu için obje oluşturmadan methodlarını kullanabiliriz. Ben bizim ilerleyen derslerde kullancağımız ve çok kullanılan Meth Sınıfı methodlarını aşağıda listeliyeceğim ve ne işe yaradıklarını anlatmaya çalışacağım.

Method Açıklama/Örnek Kullanım
ceil Tek parametre alır(double) ve bir büyük tam sayıya yuvarlama yapar.
Math.ceil(2.6) => 3.0
cos Tek parametre alır(double) ve cos değerini döner.
Math.cos(30)
sin Tek parametre alır(double) ve sin değerini döner.
Math.sin(30)
floor Tek parametre alır(double) ve bir küçük tam sayıya yuvarlar.
Math.floor(2.6) => 2.0
max İki parametre alır ve parametrelerden büyük olan sayıyı geri döner.
Math.max(2.5,9) =>9
min İki parametre alır ve parametrelerden küçük olan sayıyı geri döner.
Math.min(2.5,9) => 2.5
pow İki parametre alır ve ikinci parametreyi birincinin üstü olarak kullanır.
Math.pow(3,5) => 3^5 anlamına gelir => 243.0
random Parametre almaz ve 0 ile 1 arasında double bir değer döner
Math.random()
round Tek parametre alır(float) ve yakın olan tam sayıya döner.
Math.round(2.4) => 2
Math.round(2.6) => 3

Yukarıda verdiğim methodlar en çok kullanılan Math sınıfı methodlarıdır. Tüm methodları için tıklayınız.

Math Sınıfı Örnek Kullanımları

/**
 * Created by tahakirca on 28/09/16.
 */
public class MathSinifi {
  public static void main(String[] args) {

    System.out.println("Math.ceil(2.6) = "+Math.ceil(2.6));
    System.out.println("Math.cos(Math.PI) = "+Math.cos(Math.PI)); //Math.PI pi sayısı değerini verir
    System.out.println("Math.cos(Math.PI / 2) = "+Math.sin(Math.PI / 2));
    System.out.println("Math.floor(2.6) = "+Math.floor(2.6));
    System.out.println("Math.max(2.5,9) = "+Math.max(2.5,9));
    System.out.println("Math.min(2.5,9) = "+Math.min(2.5,9));
    System.out.println("Math.pow(3,5) = "+Math.pow(3,5));
    System.out.println("Math.random() = "+Math.random());
    System.out.println("Math.ceil(2.4) = "+Math.ceil(2.4));
    System.out.println("Math.round(2.6) = "+Math.ceil(2.6));  }
}

Konsol Çıktısı :

Math.ceil(2.6) = 3.0
Math.cos(Math.PI) = -1.0
Math.cos(Math.PI / 2) = 1.0
Math.floor(2.6) = 2.0
Math.max(2.5,9) = 9.0
Math.min(2.5,9) = 2.5
Math.pow(3,5) = 243.0
Math.random() = 0.9262821726865911
Math.round(2.4) = 3.0
Math.round(2.6) = 3.0

Arkadaşlar sizde örnekleri kendiniz deneyin. Özellikle negatif ve ondalıklı (double ve float) sayılar kullanarak methodları farklı şekillerde kullanın. Ayrıca yukarıda verdiğim linkten Math Sınıfının tüm methodlarına göz gezdirin ve kendiniz örneklerle daha iyi anlamaya çalışınız. Biz bundan sonraki derslerimizde Math Sınıfının sürekli kullanıyor olacağız.

Bu dersimizde anlatmak istediklerim bu kadar. Önümüzdeki dersimizde Javada While Döngüsü ile devam edeceğiz. Konuyla ilgili yorumlarınızı konu altından yapabilirsiniz, ayrıca sorularınızı yine konu altından ve Mobilhanem Soru&Cevap bölümünden sorabilirsiniz.

Tüm Temel Java Dersleri için tıklayınız..

229

Taha Kırca

iOS & Android & Apple Watch Developer, Mobilhanem.com yazarı, Karadeniz Uşağu, Ordu Sevdalısı

5 Yorum

Haftalık Bülten

Mobilhanem'de yayınlanan dersleri haftalık mail almak ister misiniz?