Anotasyon

Temel Java Dersleri – Java Operatörler

Merhaba arkadaşlar,
mobilhanem.com üzerinden anlattığımız/yayınladığımız derslerimize Temel Java Dersleri serisi altında Java Operatörler konusuyla devam ediyoruz.

Java ile yazılım geliştirirken Java Operatörlerden oldukça çok faydalanırız. Java Operatörler bir çok farklı sitede bir çok farklı grup altında birleştirilmişse de Oracle sitesinde 7 ana başlığa ayrılmıştır;

 1. Basit Atama Operatörü
 2. Aritmetik Operatörler
 3. Tekli Operatörler
 4. Eşitlik ve İlişkisel Operatörler
 5. Koşul Operatörleri
 6. Karşılaştırma Operatörü
 7. Bitwise Operatörler

Bu başlıklardan Koşul Operatörleri daha önce yayınladığımız If else koşul yapısı (And ve Or) dersimizde anlatıldı. Biz yine de tüm bu operatör tiplerinden bahsederek konu altında hepsine ait bilgileri vereceğiz.

Java Operatörler

Basit Atama Operatörü

Basit atama operatörleri kod geliştirmeye ilk başladığımız andan itibaren kullandığımız ve (=) ile gösterilen operatördür. Bu operatöre yazdığımız kodlarda değişkenlere değer atarken kullandığımız operatörü örnek verebiliriz.

int intDeger = 1453;
String strDeger = "mobilhanem.com";

Aritmetik Operatörler

Aritmetik operatörler klasik matematiksel işlemleri yapılamasını sağlayan operatörlerdir. +(toplama), -(çıkarma), *(çarpma), /(bölme) ve %(mod alma) işlemlerinin yapılmasını sağlayan operatörlerdir. Örnek vermek gerekirse;

package com.mobilhanem.javaders;

/**
 * Created by ErenBasaran on 25/08/16.
 */
public class MainClass {

  public static void main(String[] args) {

    int deger1 = 33;
    int deger2 = 12;

    int toplama = deger1 + deger2;
    int cikarma = deger1 - deger2;
    int carpma = deger1 * deger2;
    int bolme = deger1 / deger2;
    int mod = deger1 % deger2;

    System.out.println("Toplama Sonuç: " + toplama);
    System.out.println("Çıkarma Sonuç: " + cikarma);
    System.out.println("Çarpma Sonuc: " + carpma);
    System.out.println("Bölme Sonuç: " + bolme);
    System.out.println("Mod Sonuç: " + mod);

  }
}

Konsol çıktısı:

Toplama Sonuç: 45
Çıkarma Sonuç: 21
Çarpma Sonuc: 396
Bölme Sonuç: 2
Mod Sonuç: 9

Tekli Operatörler

Tekli operatörler bir değişkenin sağına veya soluna gelerek tek başına değişkenin değerini değiştirebilen operatörlerdir. +(artı), -(eksi), ++(1 değer arttırma), –(1 değer düşürme), !(boolean tipi tersine çevirme) operatörleri mevcuttur. Şimdi bu operatörleri aşağıdaki örnek ile pekiştirelim;

package com.mobilhanem.javaders;

/**
 * Created by ErenBasaran on 25/08/16.
 */
public class MainClass {

  public static void main(String[] args) {

    int deger = +1;
    System.out.println("Deger: " + deger);

    deger = -deger;
    System.out.println("Deger: " + deger);

    deger++;
    System.out.println("Deger: " + deger);

    deger--;
    System.out.println("Deger: " + deger);

    boolean durum = true;

    System.out.println("Durum: " + durum);
    System.out.println("Durum: " + !durum);

  }
}

Konsol çıktısı:

Deger: 1
Deger: -1
Deger: 0
Deger: -1
Durum: true
Durum: false

Eşitlik ve İlişkisel Operatörler

Eşitlik ve İlişkisel Operatörler iki farklı değişkenin eşitliğini veya arasındaki ilişkiye yönelik farklılıkları ortaya çıkarmaya yarayan operatörlerdir. ==(eşittir), !=(eşit değildir), > (büyüktür), <(küçüktür), >=(büyük eşittir), <= (küçük eşittir) operatörlerinden oluşur. Operatörleri aşağıdaki örnekle daha iyi anlayabilirsiniz:

package com.mobilhanem.javaders;

/**
 * Created by ErenBasaran on 25/08/16.
 */
public class MainClass {

  public static void main(String[] args) {

    int deger1 = 32;
    int deger2 = 32;

    if(deger1 == deger2) {
      System.out.println(deger1 + " eşittir " + deger2);
    }

    int deger3 = 32;
    int deger4 = 33;

    if(deger3 != deger4) {
      System.out.println(deger3 + " eşit değildir " + deger4);
    }
    if(deger3 < deger4) {
      System.out.println(deger3 + " küçüktür " + deger4);
    }
    if(deger3 <= deger4) {
      System.out.println(deger3 + " küçük veya eşttir " + deger4);
    }

    int deger5 = 32;
    int deger6 = 12;

    if(deger5 > deger6) {
      System.out.println(deger5 + " büyüktür " + deger6);
    }

    int deger7 = 13;
    int deger8 = 13;

    if(deger7 >= deger8) {
      System.out.println(deger7 + " büyük veya eşittir " + deger8);
    }

  }
}

Konsol çıktısı:

32 eşittir 32
32 eşit değildir 33
32 küçüktür 33
32 küçük veya eşttir 33
32 büyüktür 12
13 büyük veya eşittir 13

Koşul Operatörleri

Yazımızın başında da belirttiğimiz gibi bu konuya ait detaylı bilgiye If else koşul yapısı (and or) dersimizden ulaşabilirsiniz. Koşul operatörleri verilen parametrelerin birden fazla eşitlik veya ilişkisel koşulu sağlayıp sağlamadığını kontrol ederken kullanılır. &&(ve), ||(veya), ?:(üçlü) operatör seçenekleri mevcuttur. Bu operatörleri örnekle kısaca anlatmak gerekirse;

package com.mobilhanem.javaders;

/**
 * Created by ErenBasaran on 25/08/16.
 */
public class MainClass {

  public static void main(String[] args) {

    int deger1 = 2;
    int deger2 = 4;
    String strDeger1 = "mobilhanem.com";
    String strDeger2 = "mobilhanem";

    if((deger1 < deger2) && (strDeger1.contains(strDeger2))) {
      System.out.println(deger1 + " küçüktür " + deger2
          + " ve " + strDeger1 + " " + strDeger2 + " String degerini icermektedir.");
    }

    if((deger1 == deger2) || (strDeger1.contains(strDeger2))) {
      System.out.println(deger1 + " eşittir " + deger2
          + " veya " + strDeger1 + " " + strDeger2 + " String degerini icermektedir.");
    }

    if((deger1 < deger2) || (strDeger1.equals(strDeger2))) {
      System.out.println(deger1 + " küçüktür " + deger2
          + " veya " + strDeger1 + " " + strDeger2 + " String degerini icermektedir.");
    }

    int deger3 = 23;

    //deger3 23'e esitse deger4'un degerini 24 yap degilse 22 yap
    int deger4 = (deger3 == 23) ? 24 : 22;
    System.out.println("deger4: " + deger4);

    //deger3 22'ye esitse deger4'un degerini 24 yap degilse 22 yap
    deger4 = (deger3 == 22) ? 24 : 22;
    System.out.println("deger4: " + deger4);

  }
}

Konsol Çıktısı:

2 küçüktür 4 ve mobilhanem.com mobilhanem String degerini icermektedir.
2 eşittir 4 veya mobilhanem.com mobilhanem String degerini icermektedir.
2 küçüktür 4 veya mobilhanem.com mobilhanem String degerini icermektedir.
deger4: 24
deger4: 22

Karşılaştırma Operatörleri

Karşılaştırma operatörü insteadOf olarak bilinmektedir. bir sınıfı bir sınıfla veya interface ile karşılaştırma yaparken kullanılmaktadır. Vereceğimiz örnek nesne yönelimli proglama bilmek gerektirdiği için üzerinde çok durmayacağız. Ayrıca aşağıda verdiğimiz örneği direk olarak çalıştırmaya çalıştığınızda hata verecektir. kodun düzgün çalışması için ilgili sınıfların oluşturulması gerekmektedir. Bu konuya ilerki derslerimizde daha detaylı yer verilecektir.

Parent obj1 = new Parent();
    Parent obj2 = new Child();

    System.out.println("obj1 instanceof Parent: "
      + (obj1 instanceof Parent));
    System.out.println("obj1 instanceof Child: "
      + (obj1 instanceof Child));
    System.out.println("obj1 instanceof MyInterface: "
      + (obj1 instanceof MyInterface));
    System.out.println("obj2 instanceof Parent: "
      + (obj2 instanceof Parent));
    System.out.println("obj2 instanceof Child: "
      + (obj2 instanceof Child));
    System.out.println("obj2 instanceof MyInterface: "
      + (obj2 instanceof MyInterface));
/*
class Parent {}
class Child extends Parent implements MyInterface {}
interface MyInterface {}
*/

Konsol çıktısı:

obj1 instanceof Parent: true
obj1 instanceof Child: false
obj1 instanceof MyInterface: false
obj2 instanceof Parent: true
obj2 instanceof Child: true
obj2 instanceof MyInterface: true

konuyla ilgili bu örnek direk olarak oracle web sitesinden alınmıştır. İlgili konuya buradan ulaşabilirsiniz.

Temel Java Operatörleri bu şekilde açıkalanabilir. Dersimizde anlatılan operatörler kod geliştirirken sıklıkla kullanılmakta ve bir çok kez problemlere sebep olmaktadır. Bu sebeple kullanırken dikkat edilmelidir.

Konuyla ilgili yorumlarınızı konu altından yapabilirsiniz, ayrıca sorularınızı yine konu altından ve Mobilhanem Soru&Cevap bölümünden sorabilirsiniz.

Tüm Temel Java Dersleri için tıklayınız..

35

Eren Başaran

Software Developer
Mobilhanem Yazarı

4 Yorum

Haftalık Bülten

Mobilhanem'de yayınlanan dersleri haftalık mail almak ister misiniz?