Anotasyon

Temel Java Dersleri – Java Operatörler

Merhaba arkadaşlar,
mobilhanem.com üzerinden anlattığımız/yayınladığımız derslerimize Temel Java Dersleri serisi altında Java Operatörler konusuyla devam ediyoruz.

Java ile yazılım geliştirirken Java Operatörlerden oldukça çok faydalanırız. Java Operatörler bir çok farklı sitede bir çok farklı grup altında birleştirilmişse de Oracle sitesinde 7 ana başlığa ayrılmıştır;

  1. Basit Atama Operatörü
  2. Aritmetik Operatörler
  3. Tekli Operatörler
  4. Eşitlik ve İlişkisel Operatörler
  5. Koşul Operatörleri
  6. Karşılaştırma Operatörü
  7. Bitwise Operatörler

Bu başlıklardan Koşul Operatörleri daha önce yayınladığımız If else koşul yapısı (And ve Or) dersimizde anlatıldı. Biz yine de tüm bu operatör tiplerinden bahsederek konu altında hepsine ait bilgileri vereceğiz.

Java Operatörler

Basit Atama Operatörü

Basit atama operatörleri kod geliştirmeye ilk başladığımız andan itibaren kullandığımız ve (=) ile gösterilen operatördür. Bu operatöre yazdığımız kodlarda değişkenlere değer atarken kullandığımız operatörü örnek verebiliriz.

Aritmetik Operatörler

Aritmetik operatörler klasik matematiksel işlemleri yapılamasını sağlayan operatörlerdir. +(toplama), -(çıkarma), *(çarpma), /(bölme) ve %(mod alma) işlemlerinin yapılmasını sağlayan operatörlerdir. Örnek vermek gerekirse;

Konsol çıktısı:

Tekli Operatörler

Tekli operatörler bir değişkenin sağına veya soluna gelerek tek başına değişkenin değerini değiştirebilen operatörlerdir. +(artı), -(eksi), ++(1 değer arttırma), –(1 değer düşürme), !(boolean tipi tersine çevirme) operatörleri mevcuttur. Şimdi bu operatörleri aşağıdaki örnek ile pekiştirelim;

Konsol çıktısı:

Eşitlik ve İlişkisel Operatörler

Eşitlik ve İlişkisel Operatörler iki farklı değişkenin eşitliğini veya arasındaki ilişkiye yönelik farklılıkları ortaya çıkarmaya yarayan operatörlerdir. ==(eşittir), !=(eşit değildir), > (büyüktür), <(küçüktür), >=(büyük eşittir), <= (küçük eşittir) operatörlerinden oluşur. Operatörleri aşağıdaki örnekle daha iyi anlayabilirsiniz:

Konsol çıktısı:

Koşul Operatörleri

Yazımızın başında da belirttiğimiz gibi bu konuya ait detaylı bilgiye If else koşul yapısı (and or) dersimizden ulaşabilirsiniz. Koşul operatörleri verilen parametrelerin birden fazla eşitlik veya ilişkisel koşulu sağlayıp sağlamadığını kontrol ederken kullanılır. &&(ve), ||(veya), ?:(üçlü) operatör seçenekleri mevcuttur. Bu operatörleri örnekle kısaca anlatmak gerekirse;

Konsol Çıktısı:

Karşılaştırma Operatörleri

Karşılaştırma operatörü insteadOf olarak bilinmektedir. bir sınıfı bir sınıfla veya interface ile karşılaştırma yaparken kullanılmaktadır. Vereceğimiz örnek nesne yönelimli proglama bilmek gerektirdiği için üzerinde çok durmayacağız. Ayrıca aşağıda verdiğimiz örneği direk olarak çalıştırmaya çalıştığınızda hata verecektir. kodun düzgün çalışması için ilgili sınıfların oluşturulması gerekmektedir. Bu konuya ilerki derslerimizde daha detaylı yer verilecektir.

Konsol çıktısı:

konuyla ilgili bu örnek direk olarak oracle web sitesinden alınmıştır. İlgili konuya buradan ulaşabilirsiniz.

Temel Java Operatörleri bu şekilde açıkalanabilir. Dersimizde anlatılan operatörler kod geliştirirken sıklıkla kullanılmakta ve bir çok kez problemlere sebep olmaktadır. Bu sebeple kullanırken dikkat edilmelidir.

Konuyla ilgili yorumlarınızı konu altından yapabilirsiniz, ayrıca sorularınızı yine konu altından ve Mobilhanem Soru&Cevap bölümünden sorabilirsiniz.

Tüm Temel Java Dersleri için tıklayınız..

34

Eren Başaran

Software Developer
Mobilhanem Yazarı

4 Yorum

Haftalık Bülten

Mobilhanem'de yayınlanan dersleri haftalık mail almak ister misiniz?