Yazılım Test Süreçleri

Test Uygulaması ve Yürütülmesi

Merhaba Arkadaşlar,
Yazılım Test Süreci Aşamalarına devam ediyoruz. Yazılım Test Tasarımı Yapılması adımından sonra bu yazımızda Yazılım Test Uygulaması ve Yürütülmesi aşamasını ele almaya çalışacağız.

Test Uygulaması ve Yürütülmesi

Test uygulaması ve yürütülmesi aşamasında “testlere başlamak için gerekenler sağlanmış mı?sorusu cevaplanır. Belirli test verilerinin oluşturulmasını, test prosedürlerini ve testlerin yürütülmesini ele alır. Test Uygulaması ve Yürütülmesi aşamasında aşağıdaki temel aktiviteler gerçekleştirilir.

• Test prosedürleri geliştirilmesi
• Önceliklendirmelerin yapılması ve otomatikleştirilmiş test komut dosyaları oluşturma
• Test ortamının kurulması ve kontrolü (bu aktivite sırasında test betiklerinin yazılabilir, servis sanallaştırılması yapılabilir, vb.)
• Test paketleri oluşturma
• Test yürütme programına bağlı Test suitleri oluşturulması
• Çift yönlü izlenebilirliğin doğrulanması ve güncellenmesi
• Testler gerçekleştirildikçe versiyon güncellemelerinin yapılması
• Testlerin manuel ya da otomatik şekilde yürütülmesi
• Doğrulamaların yapılması (Gerçekleşen ile beklenen sonuçların karşılaştırılması)
• Yakalanan hatalar için tekrar testlerinin yapılması (düzeltilmiş bir hatanın testi, onay testi ya da regresyon testi yapılması)
• Bulunan hataların analiz edilmesi
• Bulunan hataları geliştiricilere bildirilmesi
• Test sonuçları için raporlama yapılması, raporların paylaşılması ve kaydedilmesi

Test koşulması olarak da sık kullandığımız testlerin gerçekleştirilmesi işlemi birim testler ile başlar ve kodlama sırasında yapılan birim testler genel olarak geliştiricilerin sorumluluğundadır. Ancak testlerin kontrol edilmesi, bileşen ve modül testlerinde kullanılacak olan test senaryolarının oluşturulması sorumluluğu ise testi yapacak kişilere aittir. Test uzmanları tarafından yapılacak olan entegrasyon testlerinin tamamlanmasından sonra sistem gereksinimleri için sistem testleri yapılır. Sistem testlerinde fonksiyonel özellikler, performans ve kullanılabilirlik gereksinimleri test edilir. Test uygulaması ve yürütülmesi için son olarak kullanıcı kabul testleri yapılır. Bu testler kullanıcıların katılımı sağlanarak sistemin kullanıcı gereksinimlerinin karşılayıp karşılamadığı doğrulanır.

Test Uygulaması ve Yürütülmesi sırasında, yazılım test sürecindeki koşulan testlerin izlenmesi ve raporlanması amacıyla test durumlarına ve senaryolarına çeşitli statüler özellik olarak atanabilir.
Bunları şu şekilde belirtebiliriz:
Passed (Başarılı)- Koşturulan ve başarı ile sonuçlanan test durumlarını veya senaryolarını belirtmek için kullanılan durumdur.
Failed (Başarısız) – Koşturulan ve başarısızlıkla sonuçlanan test durumlarını veya senaryolarını belirtmek için kullanılan durumdur.
Blocked (Bloklandı)-Testin başladığını ancak başka bir sebepten dolayı bloklandığını göstermek için kullanılan durumdur.
Retest (Tekrar test) -Tekrar gerçekleştirilecek olan test durumudur.
Incomplete (Tamamlanamadı) -Testine başlanan ancak tamamlanmayan test durumudur.
No Tested – (Test edilmedi) Henüz koşulmayan test durumudur.

Test uygulaması ve yürütülmesi için test programı

Test prosedürleri yapılması ve önceliklendirilmesi

Test prosedürleri geliştirilirken; test ortamı oluşturulması, testlerin manuel ya da otomatik koşturulması, sonuçların raporlanması ve değerlendirilmesi için stratejiler belirlenmesi, test durumları ve test planları oluşturulması işlemleri yapılır.
Örnek bir test prosedürü:
1-Derlenmiş kodu olan yazılım geliştirmesi alınır.
2-Yazılım teste hazır olup olmadığı doğrulanır. (Kontrol listeleri ile)
3-Test ortamının hazır olup olmadığı doğrulanır.
4-Yazılım çalıştırılır
5-Önceden belirlenmiş sıraya göre testler koşulur.

Test verileri oluşturulması

Test verileri, bir yazılım sisteminin testlerinde kullanılan test senaryoları için tanımlanabilen verilerdir. Test durumlarını yürütürken manuel olarak girilen bir excel sayfasında test verileri olabileceği gibi otomasyon araçlarıyla (Json,Xml vb.) dosyalardan da otomatik olarak okunabilir. Bazı test verileri test sonuçlarını doğrulayabilmek için kullanılır, bazıları ise test senaryosuna başlayabilmek için gereklidir. Yani test verisini kullandığımızda senaryoda belirtilen beklenen sonuç gelmelidir. Test verilerini test kullanıcıları manuel olarak ya da test için kullanılan otomasyon araçları tarafından oluşturulur. Test verisi oluşturma konusu sonraki yazılarda daha detaylı ele alınacaktır. SOAP, Postman gibi tool lar ile mock servis oluşturulması gibi konuları göstermeye çalışacağız.

Belirlenmiş test durum dokümanında bulunan test senaryolarına özel test verileri oluşturulur. Bu test verilerinin doğruluğu test senaryosunu sağlıklı şekilde koşulması için önemlidir. Test verilerini test senaryosuna özel oluşturup o senaryoda kullanmak test senaryosunun doğruluğunu etkileyeceğinden tekrar tekrar kullanmamanız önerilir. Örneğin Regresyon Testinde test verilerinin çoğu tekrar tekrar kullanılır, bu yüzden herhangi bir test uygulaması ve yürütülmesi aşamasında tekrar kullanmadan önce doğrulamak gerekir. Test dataları konusunda alternatif olarak yararlanabileceğiniz siteye ulaşmak için tıklayınız.

Giriş Testlerinin Yapılması

Yazılım test uygulaması ve yürütülmesi aşamasında giriş testleri önemli aktivitelerden birisidir. Yazılım testlerine detaylı başlamadan önce giriş testleri yaparak yazılımın temel özelliklerine odaklanılır. Yazılım teste teslim edildikten sonra duman (smoke testi) gerçekleştirilir. Smoke testi (Güven Testi veya Duman Testi) yazılım ürünün kararlı olup olmadığını belirlememiz için kullandığımız testtir. Bu test ile yazılım ürünündeki temel hatalara erkenden ulaşmaya çalışırız.

Smoke testi ile test edilecek öğenin temel işlevselliği temel fonksiyonları test edilir, detaylı test daha sonraki aşamalarda gerçekleştirilir.

Test Senaryolarının Yürütülmesi

Test durumları test tasarımı aşamasında kullandığımız test durum şablonu kullanarak ve kullanacağımız bir test toolu yardımıyla takip edilerek yapılır.  Test verileri, test ortamı, test prosedürleri ,test senaryoları oluşturulduktan sonra yani teste hazır duruma geldikten sonra artık testleri koşmaya başlayabiliriz demektir. Test uygulaması ve yürütülmesi aşamasında aşağıdaki gibi süreci takip edebiliriz.

Test durumlarının takibi ve yönetilebilirliği için Test Toolarından faydalanabiliriz. Test tool kullanmıyorsak excelde uygun şablon takip edilerek test uygulama ve yürütülmesi adımı gerçekleştirilir.

138

Gökhan Şit

Yazılım Test Uzmanı @Turksat

Yorum Yaz

Haftalık Bülten

Mobilhanem'de yayınlanan dersleri haftalık mail almak ister misiniz?