Yazılım Test Süreçleri

Yazılım Test Tasarımı Yapılması

Merhaba Arkadaşlar
Bu yazımızda Yazılım Test Süreci Aşamalarından Yazılım Test Tasarımı konusunu ele alacağız. Bir önceki yazımızda aşamalardan ilki olan Test Planlaması konusuna bakmak için tıklayınız.

Yazılım Test Tasarımı

Yazılım test tasarımı süreci genelde planlama süreci tamamlandıktan sonra başlayan bir aşamadır. Gerekli bilgiler toplandığı ve bunlara bağlı kalarak geçilen Yazılım Test Tasarımında, hataları saptayacak koşullar ve bu koşullarda yapılması gereken aktiviteler bulunur. İstenilen veya beklenen durumun açık bir şekilde belirtildiği bu test tasarımı sırasında test koşulları, üst düzey test durumları ve diğer test yazılımları detaylandırılır. Bu nedenle yazılım test tasarımı aşamasında “ne test edilmeli” ve “nasıl test edilir” sorularına cevap verilir. Test tasarımı sürecinde aşağıdaki işlemler gerçekleştirilir:

 •  Test senaryolarının tasarlanması ve önceliklendirilmesi
 •  Test koşullarını ve test durumlarını desteklemek için gerekli test verilerinin belirlenmesi
 •  Test ortamını tasarlamak ve gerekli altyapı ve araçların belirlenmesi
 •  Testin temeli, test koşulları, test durumları ve test prosedürleri arasında izlenebilirlik oluşturulması
 • Test analizinde olduğu gibi test tasarımı da test sırasında benzer tipteki hataların
 • tanımlanmasına neden olması önemli bir katkı olarak görülür.

Yazılım Test Tasarımı aşaması,test koşulları ve test durumlarını türetmek ve seçmek için test tasarım tekniklerinin uygulanmasını içeren test hazırlama aşamasını ele almaktadır. Yürüteceğimiz ya da koşacağımız test durumları için gerekli olan test koşulları test tasarım tekniklerini kullanarak yapabiliriz. Test koşulları belirlendikten sonra test planlanması aşamasında yaptığımız ürün risklerine bakarak önceliklendiririz. Yazılım Test Tasarımı aşamasında genel anlamda sırası ile aşağıdakiler uygulayabiliriz.

Test Koşulları tanımlanır.

Test koşulları tanımlanırken aşağıdakiler dikkate alınır:

  • Gereksinimler
  • Mimari
  • Tasarım
  • Ara yüz özellikleri

Yazılım Test Tasarımında test tasarım tekniklerinden hangisi kullanacağı belirlenir. Kara Kutu Test Tasarım Tekniği,Beyaz Kutu Test Tasarım Tekniği vb. Kara kutu testi tasarım tekniklerinden sınır değer analizi, karar tabloları, eşit bölümlere ayırma vb. diğer tekniklerden faydalanılır. Beyaz kutu testi tasarım tekniklerinden durum testi ,bildirim testi, karar testi vb. kullanılabilir. Bu test teknikleri yazılım test süreci eğitimimizde detaylı olarak ele alınacaktır.

Test Durumları tanımlanır ve önceliklendirilir ve test verileri tanımlanır.

Yazılım Test Tasarımı aşamasında test durumları oluşturulması önemli bir süreçtir. Bu test durumları bize yol haritası çizecektir. Nelerin test edileceğini planladığımız bu aşamada test teknikleri kullanılarak test senaryoları belirlenir. Örnek Test durumları aşağıdaki gibi oluşturulabilir.

Üstteki tabloya göre bir gereksinim birden fazla test durumu için içereceği gibi, bir test durumu ile birden fazla gereksinim içerebilir. Bu şekilde oluşturulacak test case listesinden sonra her test case için ayrı ayrı stepler yazılır. Bunu Test Araçları (TestRail,ALM gibi) ile yapabiliriz ya da excelde anlaşılacak şekilde oluşturabiliriz. Test durumlarının önceliklendirilmesinde ise öncelik seviyesini: Kritik,Yüksek,Orta,Düşük olarak belirleyebiliriz.

Gereksinim İzlenebilirlik matrisi oluşturulur.

Yazılım Test Tasarımı yapılırken birde Gereksinim izlenebilirlik matrisi oluşturarak takip  ve izlenebilirlik sağlayabiliriz. Bu matris ile projede bulunan tüm paydaşlar, proje çıktılarının birbirleriyle olan ilişki haritasını kolayca çıkarabileceklerdir. Gereksinimlerin her biri test durumuna karşılık geleceğinden gereksinimlerin tamamının test edilmesi sağlanacaktır. Versiyonlama ile görünürlük ve etki analizi ile değişikliklerin sonucu ortaya çıkmadan etkileri değerlendirilir. Gereksinim izlenebilirlik matrisi örneği için tıklayınız. Buradaki tablodan faydalanarak kendi matrisimizi genişletebiliriz.

 

37

Gökhan Şit

Yazılım Test Uzmanı @Turksat

1 Yorum

Haftalık Bülten

Mobilhanem'de yayınlanan dersleri haftalık mail almak ister misiniz?