Yazılım Test Süreçleri

Test Yönetimi, Test Organizasyonu, Test Uzmanı

Merhaba Arkadaşlar,
Yazılım Test Süreci aşamalarından sonra Yazılım Testi ile ilgili genel konulara başlayacağız. Test Yönetimi ile başlayacağımız bu bölümde Test organizasyonuna detaylı bir şekilde ele almaya çalışacağız. Projelerde ya da taleplerde test uygulamaları için bir test organizasyonunda olması gerekenlere değineceğiz. Geliştirilmiş olan yazılım ürünlerini detaylandırarak testlerini yapmaktan sorumlu olan rol test ekibidir. peki Test ekibinde kimler vardır? Görev ve Sorumlulukları nelerdir?

Test Yönetimi

Karmaşık ve detaylı bir şekilde oluşturulan yazılım ürünlerini olması gerektiği gibi test etmek zor ve uğraştırıcı bir süreçtir. Testlerin etkili ve verimli şekilde yapılması iyi şekilde organize edilmiş farklı gruplara, iyi bir planlamaya, görev ve sorumlulukların net, açık bir şekilde tanımlanmasına bağlıdır. Test Yönetimi, Yazılım test süreci ve bu süreç içerisinde yer alan kişi/kişilerin, ekibin yönetimini kapsamaktadır. Yazılım Test süreci ve aşamalarını önceki bölümlerde bulabilirsiniz.

Test aktörleri, Test ekibi

Test yönetiminde yer alan ekipler;

 • Test yöneticisi
 • Test ekibi lideri
 • Test tasarımcısı, test analisti
 • Test mühendisi (Test uzmanı)

Uzmanlaşmış geniş alanlar için ise;

 • Test otomasyon mimarisi
 • Test otomasyon mühendisi
 • Performans testi mühendisi
 • Kullanılabilirlik test mühendisi
 • Test süreci iyileştirme lideri

Test yönetiminde yer alan organizasyonda temel görevleri genele anlamda aşağıdaki şekilde açıklanabilir:
Test Uzmanı (Test mühendisi):Bu pozisyondaki kişiler testleri gerçekleştiren, yürüten kişilerdir. Testçiler, test işlemleri ile muhtemel hataları yazılım geliştirme sürecinin erken safhalarında bulmayı ve bulunan hataların düzeltilmesini amaçlar.
Test lideri: Test yapılacak işlerin planlaması, test işlerinin paylaşılması ve kendisi de test yapan kişilerdir.
Test yöneticisi: Test organizasyona sahip kurumlarda test grubu/ gruplarını yöneten kişilerdir.

Test yönetimindeki kişilerin yaptığı görevler, yazılım ürünün büyüklüğüne,karmaşıklığına ve kuruluşlara göre değişiklik gösterir. Yani test liderine test yöneticisi ya da test koordinatörü, test uzmanına da test mühendisi adı verilebilir. Test uzmanları tarafından yapılan işlemler geliştiriciler, analistler, proje yöneticileri,ürün yöneticileri gibi diğer rollere sahip kişiler tarafından da yapılabilir. Test lideri rolü, proje yöneticisi, yazılım geliştirme yöneticileri veya test grubu yöneticisi tarafından gerçekleştirilebilir.

Test uzmanı

  • Test verisi (Test datası) hazırlama
  • Test senaryosu hazırlama, test planı oluşturma ya da test plan sürecinin içinde olarak katkı sağlama ve gözden geçirme işlemleri yapma
  • Test ortamının hazır durumda bulunması (Sistem yöneticisi ya da ağ yönetimi ile koordineli çalışma)
  • Ayrı ayrı test seviyelerinde testlerin yürütülmesini ve gerçekleştirmesini sağlama ( Birim testi, fonksiyonel testler gibi.)
  • Test durumları tasarlama ve dokümanlama
  • Testlerde karşılaşılan durumları, hataları ve test sonuçlarını raporlamak
  • Manuel test senaryolarını otomatikleştirme işlemleri yapma
  • Test tasarımı ya da test sonuç raporunda güncellemeler yapma
  • Tekrar testlerini yürütme

Test lideri

 • Ekip içi sorumlulukları belirleme, test politikası ve stratejisi belirleme
 • Test işlerini koordine etme, paylaşma ve test yapma
 • Test standartlarının (ISTQB standartları),metotlarının ve kriterlerinin uygulanmasını sağlama
 • Test raporları oluşturma
 • Testleri planlama, test analizi
 • Testlerin hazırlığını ve yürütülmesini başlatma
 • Otomize edilecek test senaryolarını belirleme ve otomasyona geçiş planları yapma
 • Testlerde kullanılacak olan yazılım seçiminde katkıda bulunma
 • Test sonuçlarını izleme ve çıkış kriterlerini kontrol etme
 • Kuruluşun test politikasının yazılması veya gözden geçirilmesi

Test ekibi sorumluluk görevlere değindiğimize göre bir de Testi yapabilmek için testçilerin ihtiyaç duyduğu noktalardan bahsedelim: Testi yapılacak süreç ile ilgili tam bilgi, yazılımın içeriği hakkında bilgi, teste gönderilen yazılımın tamamlanmış olması, testin uzmanlık alanı olarak görülmesi, test süreçlerini iyileştirme ve ciddi hataları raporlama yetkisi vb. Bu yetki ve ihtiyaçların tanınması daha iyi test yapma, bulunan hataları tarafsız raporlama ve çözdürebilme kabiliyeti kazandıracaktır.

Türkiye’de ilk başlarda yazılım şirketlerinde test organizasyonu ve süreçleri ayrı bir disiplin olarak değer verilmemekteydi. Şirketlerde geliştiriciler, son kullanıcılar yazılım testlerinden sorumlu olmaktaydı. Şirketlerin yüzde 40’tan fazlasında test ile ilgili bir pozisyon bulunmamaktaydı. Organizasyonlarında test grupları olan firmalarda ise test grubu geliştirme ya da analiz grubuna bağlı olarak çalışmaktaydı. Bütün bu durumlar günümüzde daha da düzelmekte test bağımsızlığını açıkladığı ve test gruplarındaki büyümeler daha da fazla artacağı öngörülmektedir. Bu konuda TSQR “Turkey Software Quality Report” 2019 ve 2020 test raporunda Türkiye’deki durumu inceleyebilirsiniz.

15

Gökhan Şit

Yazılım Test Uzmanı @Turksat

Yorum Yaz

Haftalık Bülten

Mobilhanem'de yayınlanan dersleri haftalık mail almak ister misiniz?